Център Амалипе и клуб Зонта – Стара Загора обявяват конкурс на тема ‘Момичета с мечти: да обърнем страницата’

„Ако образоваш едно момче – образоваш само него. Ако образоваш момиче – образоваш цялата общност“ Н.Пр. Флоранс Робин, Посланик на Република Франция в България За съжаление, днес все още има момичета, които дори не знаят как да мечтаят. Те имат много бариери – някои от тях ги поставят традициите, някои – общността, в която живеят, […]

Read More

В Община Криводол отбелязаха Василица

Традиционно в учебните заведения в Община Криводол  беше отбелязана Василица – Ромската нова година. Сформирането на   групи  по проект „Заедно можем повече“  BG 05M9OP001-2.018-0037-2014BG05M2OP001- C01, както и активността на клуб „Младежта е толерантност“ и родителските клубове  даде възможност този ден да бъде отбелязан с различни инициативи. В началото на всяко училищно тържество се припомни защо […]

Read More

Център Амалипе: Василица и кампанията ‘Да възстановим мостовете между нас’ в София

Над 300 ученици от 37 училища от цялата страна ще посетят София на 14-ти януари, за да донесат магическия дух на празника Василица, известен като Ромската Нова година. Те ще покажат богатството на ромската култура и нейната връзка с културата на етническите българи и другите етноси в нашата обща Родина. За тях вратите си ще […]

Read More

Василица ще бъде отбелязана в цялата страна чрез разнообразни събития

Традиционно посрещането на Ромската нова година – Василица ще бъде отбелязана с много и разнообразни събития в цялата страна. Ето как училищата в мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ и Центровете за развитие на общността ще я посрещнат. Област Силистра В ОУ „Цанко Церковски“, с. Средище празникът ще премине чрез  Сурвакане и поздравяване на учители и служители в […]

Read More

Защо Василица и кампанията ‘Да възстановим мостовете между нас’?

През последните години Василица (наричана още в медиите Банго Васили) придоби популярност като Ромската Нова Година. Всъщност това е Васильовден, отбелязван по т.нар. „стар стил“ (т.е. Юлианския календар) и само до преди 3-4 поколения това е бил денят, в който етническите българи и други групи също са посрещали Новата година. Понастоящем Василица се празнува не […]

Read More

ПРЕДСТОЯЩО: Ученици от мрежата на Център “Амалипе” ще наричат за здраве и берекет във Велико Търново

Празникът „Василица” се почита от ромската общност като начало на Новата година и се отбелязва на 13ти срещу 14ти януари като празненствата включват и 15ти януари. На този ден десетки училища, общностни центрове и младежки клубове от цялата страна, включени в мрежата на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, организират тържества, с които представят […]

Read More

Отворено е кандидатстването за включване в списъка на иновативните училища от учебната 2020/2021 г.

От 4 до 31 януари 2020 г. е отворено кандидатстването за включване в списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 г. Кандидатстването е само за нови проекти, вкл. нови проекти от училища, които вече са включени в списъка на иновативните училища. Право да кандидатстват имат неспециализираните държавни, общински и частни училища и специализираните училища по […]

Read More

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ в рамките на Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите“. Целта на процедурата е повишаване на професионалните компетентности […]

Read More

Важна информация за училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи

До края на декември всички училища и детски градини трябва да попълнят в системата НЕИСПУО, работна карта “Характеристики на средата” информацията, касаеща настоящата учебна година. Повечето училища подадоха необходимата информация още при попълването на Списък образец 1, но ако сте пропуснали – все още можете да го направите до края на декември. Този краен срок […]

Read More
Page 20 of 24« First...10...1819202122...Last »