Същност и основни дейности:

 

Проектът е финансиран от Обществения борд на TELUS International Europe в България и е насочен към домашното насилие над жени в уязвимите групи и в някои обособени квартали. Ще се проведат 6 срещи в различни населени места, в които работи център Амалипе, като ще организира информационни беседи/дискусии на тема „Превенция на домашното насилие“, или какво представлява домашното насилие, какви са правата на пострадалите и към кого могат да се обърнат при такова.

В рамките на проекта ще бъдат проведени 6 разяснителни кампании за повишаване на сензитивността и обществената нетърпимост към проявите на домашно насилие; информиране относно институциите и процедурите за защита; услугите и програмите за жертвите на насилие и насърчаване нагласите за заявяване на случаите на домашно насилие. Ще направимпроучване сред населението относно вярванията и нагласите, така че кампаниите да отговарят на нуждите на всяка целева и социална група, както и на нейните специфични културни различия, в допълнение към разясняване на вредите, причинени от съответните деяния. Освен проучването, в края на проекта ще се заснеме и образователен видеоклип относно домашното насилие в ромската общност. Той ще произлиза от самата нея с послания, генерирани и разбираеми за общността. Филмът ще цели да се превърне в образователен продукт, който ще популяризираме в цялата образователна мрежа на Център Амалипе и ще бъде база за дискусии за домашното насилие, като по този начин ще достигнем до близо 40000 ученици и техните семейства. Във всички срещи и образователни дискусии ще бъдат включени представители на полиция и прокуратура, за които също сме установили на този етап, че имат нужда от известна промяна на нагласите и отношението по темата. Но вместо организирането на преки обучения и семинари с тях, които не оказват пълно въздействие, ще осъществим срещи в общността и училищата. По този начин те ще се сблъскат директно с проблема в страни от пряката си работа, за да могат да го „почувстват“.

Очаквани резултати? 

  • Повишаване на информираността относно домашното насилие, институциите и процедурите за защита; разпознаване и реагиране срещу домашното насилие.
  • Предотвратяване на насилието, чрез повишаване ангажираността на общността.
  • Да се прекрати схващането, че мъжете имат право да упражняват насилие върху съпругите/партньорките си и да се изгради чувствителност към всяка форма на насилие.
  • Да се повлияе на свидетелите върху това да бъдат активни и да алармират съответните органи на властта.
  • Да се повлияе върху консервативните порядки на общността относно правата на жените – да се образоват, да избират партньора си самостоятелно, да работят, да търсят помощ, да взимат сами решения дали да се разделят/развеждат с партньора си и др.
  • Жертвите на насилие да придобият увереност да разпознават и реагират на насилието, независимо от неговата форма.

 

Периодът на изпълнение на проекта е 1 септември 2020 – 28.02.2021 г. Финансира се от Обществения борд на TELUS International Europe в България.

 

 

 

 

 

 

Вижте повече:

Образователни медиатори участваха в обучение на тема: Трафик на хора

Реализирана бе дискусия на тема: „Превенция на домашното насилие и вредни традиционни практики в Ромска общност“

Проведен бе уебинар относно домашното насилие

Уебинар относно домашното насилие с адвокат Диляна Гитева

Център Амалипе участва в събитие по повод Международния ден на Младежта, организирано от Министерство на младежта и спорта

Изследване на Център Амалипе: Над 60 процента от хората в общността познават или са били жертва на домашно насилие!