Уебинар относно домашното насилие с адвокат Диляна Гитева

Както обещахме преди седмица, когато срещнахме 40 образователни медиатори с Росица Димитрова – Директор на дирекция “Социални дейности и здравеопазване” гр. Велико Търново и Рада Еленкова – Програмен директор на „Български фонд за жените“, за да си поговорят относно домашното насилие в България, проведохме втора такава среща със специалист. На 21 декември от 11:00 часа се проведе пореден уебинар по темата, част от  проекта „Превенция на домашното насилие и вредни традиционни практики в Ромска общност“, финансиран от общественият борд на TELUS International Europe в България. и реализиран от ЦМЕДТ „Амалипе“. Онлайн събитието се проведе чрез платформата за видео разговори Zoom.us

Участниците в срещата бяха 50 – образователни медиатори, младежи и доброволци. Диляна Гитева, която бе специален гост, е адвокат и национален координатор на програма JUSTROM в България. Това е съвместна програма на Европейската комисия и на Съвета на Европа за достъп до правосъдие на жени от ромски произход и момичета и жени  от пътуващи  общности в България, Гърция, Ирландия, Италия и Румъния. Програмата JUSTROM е предназначена да подобри достъпа до правосъдие на жените роми и/или пътуващи в петте държави. В това отношение програмата цели да предостави на жените роми и/или пътуващи възможности за адекватна борба с дискриминацията и с други нарушения на правата на човека, извършвани срещу тях, включително ранен/принудителен брак, трафик на хора, домашно насилие, изселване от жилище, полицейски злоупотреби и престъпления на омразата, като повиши тяхната информираност за дискриминацията, механизмите  подаване на жалби, системата на правосъдието и институциите за правата на човека.

Г-жа Гитева разказа детайлно какви са правните стъпки, които една жертва трябва да предприеме, за да се спаси от насилника си. Участващите зададоха множество въпроси, на които специалният ни гост отговори подробно и разбираемо. Участващите споделиха, че такива срещи са изключително полезни и ще разпространят сред общността си наученото.