Проведен бе уебинар относно домашното насилие

На 14 декември от 11:00 часа бе проведен уебинар, част от проекта „Превенция на домашното насилие и вредни традиционни практики в Ромска общност“, финансиран от общественият борд на ТЕЛЪС ИНТЕРНЕШЕНЪЛ в България и реализиран от ЦМЕДТ „Амалипе“.
Специалните гости на срещата бяха Теодора Крумова – програмен директор на ЦМЕДТ „Амалипе“, Росица Димитрова – Директор на дирекция “Социални дейности и здравеопазване” гр. Велико Търново и Рада Еленкова – Програмен директор на „Български фонд за жените“.
А участващите бяха на 40 души. Срещата премина с изключителен интерес и активна дискусия.
Рада Еленкова представи работата на Български фонд за жените и инициативата им “Вечните български хитове”. Под наслов “Смени плочата” те призовават статистиките и мерките, за които говорим постоянно от години да започнат да се променят. Повече вижте тук.
Росица Димитрова представи активната работа на община Велико Търново по отношение на социалните услуги за жертвите на насилие. Тя разказа как и къде те могат да намерят подкрепа и подслон.
Участващите задълбочиха разговора в активна дискусия към панелистите, като някои споделиха дори своя личен опит с домашното насилие. Всички се обединихме около мнението, че за този проблем трябва да се говори все повече и да спре да се приема за нормално явление.
На следващия уебинар по проекта, който ще се проведе на 21-ви декември от 11:00ч. до 13:00ч. ще ни гостуват Диляна Гитева – адвокат и национален координатор на програма JUSTROM в България и Боян Бартолов – от ОД МВР гр. Велико Търново. Те ще разкажат какви са правните стъпки, които една жертва трябва да предприеме, за да се спаси от насилника си.
Срещите се провеждат онлайн посредством платформата за онлайн срещи ЗООМ и са свободни за достъп до всички желаещи да участват.