Изследване на Център Амалипе: Над 60 процента от хората в общността познават или са били жертва на домашно насилие!

В рамките на 5 месеца в период, обхващаш края на 2020г. и 2021г., Център Амалипе проведе анкета относно домашното насилие. Неслучайно това е периода, в който вече от доста време се борехме с  пандемията от Covid 19. Изолацията, за съжаление съвсем очаквано, доведе до повишаване на случаите на насилие и дори смърт, породени от интимния партньор на жертвите. От началото на пандемията (вече почти две години) положението се влошава – според данните, публикувани от Софийска районна прокуратура, обажданията до спешния телефон 112, обажданията до телефона за психологически и правни консултации на Български фонд за жените, както и според случаите, описани в медиите. 

Общо 14 338 са сигналите за домашно насилие до телефон 112 от началото на 2021 година до 15 юли. За същия период на 2020 – годината, в която започна пандемията – те са били 14 666. В същото време прокурорите в Софийска районна прокуратура (СРП) са се занимавали с три пъти повече досъдебни производства за домашно насилие от първото полугодие на 2021 в сравнение със същия период през 2019 – когато все още нямаше Ковид-19, локдаун и изолация. За първото полугодие на тази година в СРП са заведени 700 преписки за домашно насилие, от които са образувани 127 досъдебни производства. От 1 януари до края на юни 2020 за домашно насилие за заведени 564 преписки, а които са образувани 116 досъдебни производства. За същия период на 2019 има 344 преписки и 40 досъдебни производства за домашно насилие. Покачването от 2019 насам е очевидно.

За първите шест месеца на 2021 от образуваните 127 досъдебни производства -118 са решени, а петима души са осъдени ефективно и вече излежават присъдите си в затвор. За същия период решените досъдебни производства през 2020 са 76, а за 2019 – 15. Видно от отчетите е следното: че прокуратурата се е заела сериозно с проблема на домашното насилие.

През първите шест месеца в годините, белязани от пандемия – 2020 и 2021 – са образувани и много преписки за нарушени заповеди за домашно насилие.¹

Очевидно проблемът с домашното насилие по време на Пандемията се е задълбочил. Но какво се случва в ромска общност? Такова проучване не е правено. А в рамките на проект „Да обърнем страницата: превенция на домашното насилие и вредни традиционни практики в ромска общност“, финансиран от Обществения борд на TELUS International Europe в България, който стартирахме през есента на 2020г. имахме възможността да проведем много дискусии и информационни кампании по темата сред ромска общност. Затова и беше важно първо да разберем какво е отношението на общността във връзка с проблема, да проучим нагласите относно домашното насилие: приема ли се то за нормално сред общността; кое се приема за насилие и кое не; знаят ли жертвите къде да потърсят помощ и други важни въпроси по темата.

Анкетата бе изготвена за целите на проект „Да обърнем страницата: превенция на домашното насилие и вредни традиционни практики в ромска общност“, финансиран от Обществения борд на TELUS International Europe в България. Проектът е насочен към преодоляване на към домашното насилие над жени в уязвимите групи и в някои обособени квартали.

Разпространихме въпросите си чрез онлайн анкета и чрез образователни медиатори, които разговаряха с хората в различни населени места в 6 области в страната. Във въпросника се включиха 226 души, като отговаряха анонимно.

Запознайте се с някои от основните резултати от проведеното проучване.

Знаете ли какво е домашно насилие?

Близо 90 процента от анкетираните смятат, че знаят какво е домашното насилие. И въпреки че повечето хора смятат, че знаят, какво е домашно насилие, само половината от тях са нясно, че същестувва закон за защита от него. Неосведомеността сред жените в общността относно мерките, които ги защитават е силно негативен фактор по отношение на това кога и дали изобщо търсят помощ.

Знаете ли, че съществува закон за защита от домашно насилие?

Именно поради това и част от предвидените дейности бяха дискусии с образователните медиатори и информационни кампании. Първата стъпка е жената да знае, че има право на защита и има закон, който да и я предостави.

За кой от следните видове насилие се сещате и сте чували?

Интересно е и какво хората разбират под насилие. Насилието не е само физическо, както масово се разбира и в случая са отговорили 74 %. Като пожителен резултат можем да отбележим, че около половината анкетирани разпознават и сексуалния и психичния тормоз за насилие.

Вие или някой, когото познавате, страдал ли е от различни форми на домашно насилие?

Попитахме хората дали са страдали от домашно насилие или дали познават човек, който е, защото очаквахме реалните жертви да се притесняват да отговорят директно за себе си (макар и анонимно), но, мислейки че отговарят за “приятел” биха били по-спокойни. Отговорите  са показателни – повече от 60 % са отговорили утвърдително, от което следва, че за съжаление всяка втора жена в общността е преживяла домашно насилие. 

Насилникът е бил?

От тези потвърдили, че познават или са били жертва, едва 4 % казват, че насилникът е бил жена. Очаквано в повечето случаи нападателят е бил мъж.

Каква е връзката на жертвата с насилника?

Според анкетираните обикновено жертвата и насилникът са в интимни отношения. Това най-често са съпрузи, интимни приятели или партньори, живеещи на семейни начала. В много малък процента – 7%, това е друг член на семейството. В този момент искаме да напомним на всички жени, че любовта НЕ трябва да боли и ако човекът до вас ви обича не би ви наранил по никакъв начин!

Ако Вие сте жертва на насилие към кого бихте се обърнали за помощ?

Много чест проблем при жените от уязвими групи е, че дори да се осмелят да потърсят помощ не знаят къде – или споделят, че не вярват в институциите (Полиция, Съд, Социални служби). Въпреки това най-голям процент от отговорилите биха потърсили помощ от Полиция, но едва малко над 1/3-та от отговорилите. След нея се нареждат семейството и приятелите. Със сигурност трябва да се работи усилено в посока на информиране на хората за това какви права имат, къде и как да потърсят помощ. Трябва да се говори и за това, че насилието дори и в семейството, не е нормално и жената не трябва да търпи и да живее подтискана. За да има промяна са нужни усилията на абсолютно всички – институции, политици, нпо сектора и всеки български гражданин. Ако цялото общество не нормализира насилието и подкрепя жертвите, ако законите работят и има наказания; ако приятелите и семейството подкрепят близките и им говорят за това, можем да постигнем необходима промяна.

Фотографии: Радостина Петкова

Повече за проект „Да обърнем страницата: превенция на домашното насилие и вредни традиционни практики в ромска общност“ вижте тук:

„Да обърнем страницата: превенция на домашното насилие и вредни традиционни практики в ромска общност“


¹ Източник: “В България: бият жените, но обичат “семейните ценности”, www.dw.com