Образователни медиатори участваха в обучение на тема: Трафик на хора

На 5 ноември, 2020 г. МКБТХ-В. Търново, съвместно с ЦМЕДТ „Амалипе“ организира онлайн обучение на тема „Трафик на хора“, в което се включиха над 30 образователни медиатори от цялата страна. Основна цел на обучението бе превантивната дейност с деца, ученици и подрастващи по темата трафик на хора. В тази връзка колегите партньори от  МКБТХ представиха  презентация, която  разясни видовете трафик на хора, причините за попадане в подобни престъпни схеми, механизми за въвличане и начини за предпазване. Вследствие бе  акцентирано върху това, колко важно е учениците в по-голяма възраст,  да са информирани за особеностите на това престъпление, за да могат да разпознават рисковите ситуации и да знаят къде да потърсят помощ при нужда.

На онлайн обучението  не на последно място бе представен и кратък видеоматериал, засягащ трафика на бременни жени с цел продажба на новородените им деца, създаден и реализиран по инициатива и проект на МКБТХ – Бургас и Сдружение „Равновесие“. Видеото разказва една истинска история за семейство, принудено да продаде новороденото си дете. За съжаление, тази форма на трафик е специфична и  доста разпространена форма на  престъпление у нас. Продажбата на бебета от бедни и особено социално изолирани общности в България е все по-често използван криминален начин за справяне с бедността.

По време на осъществената дискусия обсъдихме и проблема с домашното насилие в ромска общност, което често води и до трафика на хора и принуждаването на жени да извършват неща, които не желаят. Медиаторите разказаха какви са нагласите в тяхните общности относно домашното насилие. Според тях повечето жение не знаят къде да потърсят помощ, а и не вярват в полицията и институциите. Жените обикновено са по-необразовани и освен, че се страхуват от насилниците си, не разбират и как и къде да потърсят помощ. Обяснихме им, че скоро ще има онлайн срещи по темата със специалисти, на които ще могат да се включат и да научат повече. Те ще бъдат организирани като част от проект „Да обърнем страницата: превенция на домашното насилие и вредни традиционни практики в ромска общност“, финансиран от  Обществения борд на TELUS International Europe в България.

На всички образователни медиатори, които са в мрежата ,,Всеки ученик ще бъде отличник“ ще им бъдат предоставени материалите от   обучението. Като заявката от тяхна страна бе да ги използват при ежедневната си работа с учениците от училищата, за които отговарят, както и при работата им на терен, в ромска общност.

ЦМЕДТ ,,АМАЛИПЕ“ благодари  на МКБТХ-В. Търново, че направиха срещата с образователните  медиаторите ползотворна!