Реализирана бе дискусия на тема: „Превенция на домашното насилие и вредни традиционни практики в Ромска общност“

На 16-ти ноември се проведе дискусия на тема: „Превенция на домашното насилие и вредни традиционни практики в Ромска общност“. Срещата се протече в електронната платформа на ZOOM.us, като в дискусията участваха повече от 30 души от цялата страна.

 

Тъй като 16-ти ноември е Международния ден на толерантността срещата премина под мотото „Нека бъдем добри един към друг“, като всеки един от участниците имаше възможност да сподели за себе си какво е толерантността.

Деница Иванова и Атанас Атанасов, част от екипа на Център Амалипе, запознаха участниците с видовете домашно насилие, първи признаци на домашно насилие, какви са естествените реакции на жертвата на домашно насилие, последици от насилието при жените и др. Насилието над жени е структурно и глобално явление, което не познава социални, икономически или национални рамки. То представлява сериозно нарушение на правата на човека и в много случаи остава ненаказано. За да разберат участниците по-добре формите на домашно насилие, Атанас Атанасов сподели вредните традиционни практики в ромска общност, които имат нужда от задълбочена работа, като ранните бракове, домашното насилие и образователния статут на родителите.

В края на срещата Деница Иванова, запозна участниците с изготвената анкетна карта относно превенция на домашното насилие, като се фокусира върху видовете такова. Това е първата открита дискусия в рамките на проекта „Превенция на домашното насилие и вредни традиционни практики в Ромска общност“, финансиран от общественият борд на ТЕЛЪС ИНТЕРНЕШЕНЪЛ в България и реализиран от ЦМЕДТ „Амалипе“. В рамките на проекта ще бъдат реализиране още 5 дискусии, след което ще има 6 разяснителни кампании относно превенцията на домашното насилие.

Ще се радваме, ако се включите и отделите 5 минути, за да попълните анкетата ни, по долу. Вашето мнение е важно за нас!