Теренна работа в град Пловдив

Образователните медиатори Шабан Гебов и Нели Николова към ОУ “Панайот Волов“ град Пловдив на 11.10.2022 г. проведоха работа на терен по метода от врата на врата. Поводът на теренната работа бе посещение на домовете на две ученички, които от известно време не посещават редовно училище. При посещението се установи, че децата са от бедни семейства и имат нужда от помощ във вид на дрехи, обувки и учебни помагала. Медиаторите се ангажираха да помогнат с каквото могат. Те ще организират кампания за набиране на дрехи и помагала, за да могат двете момичета да посещават редовно училище. Едно от момичетата живее със своята баба, която е болна и е пенсионер по болест. Медиаторите търсят  начини за съдействие на тези две семейства. Именно теренната работа и посещението по домовете дава ясна представа за социалния, здравния и образователния статус на семействата. Предстои повторна среща със семействата, за да се проследи дали ученичките посещават училище.

 

Изготвил: Стефан Стефанов, образователен медиатор