Министър-председателят акад.Денков ще открие новата учебна година в училище от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”

Министър-председателят акад. Николай Денков ще открие новата учебна година в ОУ “Васил Левски”, с. Караджово, което е едно от първите училища, включили се в мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”, координирана от Център “Амалипе”. Други училища от мрежата ще бъдат посетени от представители на посолствата на САЩ, Великобритания, Австрия и УНИЦЕФ. Заедно с тях на 15 септември учебната година ще започнат и над 300 училища, работещи за въвеждане на интеркултурно образование и превенция на отпадането от училище. 

Министър-председателят Николай Денков ще открие учебната година в ОУ “Васил Левски”, с. Караджово, общ. Садово в 12:00 часа. В церемонията ще участват и кметът на община Садово Димитър Здравков, областният управител и началникът на РУО – Пловдив, както и Деян Колев и Теодора Крумова от Център “Амалипе”. ОУ “Васил Левски” е едно от първите училища, които въведоха часове по СИП Фолклор на етносите – Ромски фолклор още през 2004 г., а от 2010 г. се включиха в новосформиращата се тогава мрежа за интеркултурно образование и превенция на отпадането на ромските деца от училище “Всеки ученик ще бъде отличник”. Училището е средищно като в него се обучават 109 деца от три населени места (Караджово, Кочово и Моминско). От години то успява да привлече и задържи в класните стаи всички деца във възраст за основно образование. Нещо повече – неговите възпитаници продължават образованието си в средни училища, а някои от тях и в университети. В училището работи един от най-активните медиатори, който е пример и ролеви модел. Когато започнахме да работим с училището, медиаторът Бойчо Кочев беше ученик в 5 клас. Включвахме го във всички дейности за мотивиране на учениците. Впоследствие го подкрепихме да завърши средно образование в Пловдив. Той не само, че се върна обратно в училище да работи като медиатор, но записа висше образование и в момента учи за учител по биология. Повече информция за Бойчо вижте ТУК

Директорът на училището Красимира Благоева е един от най-активните директори в Съюз на ръководителите в системата на народната просвета в България. Със своята огромна енергия, лъчезарна усмивка и любов към децата, тя е добре приета от всички семейства. 

Представители на посолството на САЩ ще бъдат в ОУ “Христо Максимов”, гр. Самоков. Училището е един от вдъхновяващите примери за недопускане на сегрегация. В него се обучават ромски и български деца, като директорът Антоанета Николова полага целенасочени усилия да не допусне отлив на ученици от мнозинството. През изминалата учебна година училището не допусна нито един ученик да отпадне от учебния процес. 

Представители на посолството на Великобритания ще посетят Обединено училище “Неофит Рилски”, гр. Самоков. В него се обучават около 670 ученици. Училището полага усилия да не допусне отпадане и калсните стаи да са пълни с деца, включително от най-бедните ромски семейства. 

Представители на посолството на Австрия и на УНИЦЕФ ще открият новата учебна година от 10:30 часа в Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия. В гимназията се обучават около 300 ученици. В нея работят активни и вдъхновяващи образователни медиатори, които ежедневно обхождат семействата в кв. Факултета. 


Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” обединява над 300 училища от цялата страна. Тя се координира от Център “Амалипе” с подкрепата на Тръст за социална алтернатива. В мрежата участват начални, основни, обединени и средни училища, както и професионални гимназии. През изминалата учебна година училищата, участващи в нея, редуцираха отпадането до под 1%, а в 173 училища нямаше нито един отпаднал ученик. Устойчиво се повишава и процентът на младежите, които продължават в средно образование след като са завършили основно: през 2010 г. това бяха едва 39%, а понастоящем – близо 95%. Повече информация за мрежата вижте ТУК

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху ромите.