Министър-председателят акад. Денков и представители на посолства откриха учебната 2023/2024 година в училища от Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” на Център “Амалипе”

И тази година 15 септември бе един от най-важните дни не само за първокласниците, но и за всички училища от Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”. Те не само откриха Новата учебна година, но и бяха посетени от Министър-председателя акад. Николай Денков, дипломати от Посолствата на САЩ, Великобритания, Австрия и УНИЦЕФ,  от представители на МОН, областни управители, кметове и др. За пореден път те демонстрираха своята подкрепа за дейността на училищата, обучаващи ромски ученици и за Център Амалипе.

Министър-председателят Николай Денков прие поканата на Център Амалипе и удари първия училищен звънец в Основно училище “Васил Левски”, с. Караджово като преведе за ръка едно малко момиче в първия й училищен ден. На откриването присъствха и областният управител на гр. Пловдив д-р Илия Зюмбилев, председателят на ЦМЕДТ “Амалипе” Деян Колев и програмният директор на ЦМЕДТ “Амалипе” Теодора Крумова, както и Сара Перин – изпълнителен директор на Тръст за социална алтернатива. Кметът на община Садово Димитър Здравков благодари на акад. Денков, че е дошъл специално до едно малко селско училище, обучаващо ромски, турски и български ученици. Това е важен знак за внимание към образователната интеграция и труда на учителите в този тип образователни институции. Той също така благодари на Център Амалипе за това, че работи с училището в Караджово и много други училища в региона от 2004г. На тържеството присъства и 96 годишният Васил Памуков, най-възрастният учител в с. Караджово, който въпреки възрастта си стана на крака, когато чу химна и вдигнаха българското знаме

ОУ “Васил Левски” е едно от първите училища, които въведоха часове по СИП Фолклор на етносите – Ромски фолклор още през 2004 г., а от 2010 г. се включиха в новосформиращата се тогава мрежа за интеркултурно образование и превенция на отпадането на ромските деца от училище “Всеки ученик ще бъде отличник”. Училището е средищно като в него се обучават 109 деца от три населени места (Караджово, Кочово и Моминско). От години то успява да привлече и задържи в класните стаи всички деца във възраст за основно образование. Нещо повече – неговите възпитаници продължават образованието си в средни училища, а някои от тях и в университети. В училището работи един от най-активните медиатори, който е пример и ролеви модел- Бойчо Кочев. Директорът на училището Красимира Благоева е един от най-активните директори. Със своята огромна енергия, лъчезарна усмивка и любов към децата, тя е добре приета от всички семейства.

В ранното септемврийско утро Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен очакваше своите прекрасни ученици, за да стартира новата 2023-2024 учебна година! Вълнението на новите ученици – осмокласници, се прокрадваше по широките усмивки! Красиви и пораснали по-големите се радваха, че отново се срещат помежду си и че са в любимото училище. Учителите се погрижиха всичко да е красиво, празнично и тържествено и обещаваха родното училище да е и втори дом за техните момичетата и момчетата! Тържеството започна с химна и издигане на флаговете, последваха приветствени думи от г-н Желязков, директор на училището, от г-жа Станислава Спасова, експерт към Община шумен и от г-жа Силвия Станчева, образователен координатор към Център Амалипе. Синан Кадир – бивш възпитаник на гимназията и студент в Първи курс към Шуменски университет отправи своя апел към всички присъстващи. В тържествената сутрин не липсваха цветя, песни и менче с вода, както и дъжда, за да ни върви на всички по вода!

Тържеството за откриване на новата учебна година на Обединено училище “Неофит Рилски”, гр. Самоков бе уважено от представители на посолството на Великобритания в България – Кристофър Кимбър, втори Секретар и Началник на политическия отдел, както и Вили Ангелова, съветник, зам.-началник на политическия отдел. В него се обучават около 670 ученици. Училището полага усилия да не допусне отпадане и калсните стаи да са пълни с деца, включително от най-бедните ромски семейства. 

Трепетите от първия учебен ден на Основно училище “Христо Максимов”, гр. Самоков бяха споделени с представителите на посолството на САЩ Джефри Уайншенкър и Евгени Тодоров. Училището е един от вдъхновяващите примери за недопускане на сегрегация. В него се обучават ромски и български деца, като директорът Антоанета Николова полага целенасочени усилия да не допусне отлив на ученици от мнозинството. През изминалата учебна година училището не допусна нито един ученик да отпадне от учебния процес. 

Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия в гр. София отвори вратите си не само за развълнуваните си ученици, но и за представителите на посолството на Австрия в България – г-н Gerald Hauser, консул, но и за Заместник-представител Рамиз Бехбудов от УНИЦЕФ. В гимназията се обучават около 300 ученици. В нея работят активни и вдъхновяващи образователни медиатори, които ежедневно обхождат семействата в кв. Факултета.

 

 

 

Илия Крачев – регионален координатор на Център “Амалипе”, присъства на откриването на учебната година в Професионална гимназия по химични и хранителни технологии – гр. Пазарджик. След официалното откриване на учебната година се проведе среща с родители, организирана от директора на училището, г-н Тодор Джамбов. Дискутирани бяха теми за редовното посещение на учениците и ролята на родителите за това. Беше избран нов председател на родителския клуб и бяха обсъждани проблеми с превоза на учениците от съседните села и как може да се подобри и улесни този проблем занапред. Дискутираха се и добрите практики на взаимодействието между училището – родителите – учениците и представителят на Амалипе.

ПГХХТ – гр. Пазарджик е с едни от най-активните ученици в мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”. Те се включват всяка година в инициативите на “Амалипе”, както и в борбата срещу ранните бракове и отпадането на учениците от учебния процес. 

ПГСС “Св. Георги Победоносец” в град Суворово отвори врати за своите ученици, където те ще сбъдват мечтите си и ще тръгнат по пътя на професионалната реализация. На тържеството по повод откриването на новата учебна година присъстваха ученици, учители и официални гости: кметът на община Суворово Данаил Йорданов, Жанна Василева – регионален координатор на Център “Амалипе” и други. Тържеството откри директора на училището Марияна Великова. Тя поздрави учениците с Добре дошли и им пожела много успехи. Представителят на Център “Амалипе” Жанна Василева пожела на учениците да сбъдват мечтите си и тръгнат по пътя на образованието смело. Да бъдат упорити, ученолюбиви и да уважават своите учители.

Средно училище “Св. Климент Охридски”, гр. Сухиндол отвори своите врати за изпълнените с вълнение първокласници. Празникът бе уважен от кмета на община Сухиндол инж. Пламен Чернев.

 


Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” обединява над 300 училища от цялата страна. Тя се координира от Център “Амалипе” с подкрепата на Тръст за социална алтернатива. В мрежата участват начални, основни, обединени и средни училища, както и професионални гимназии. През изминалата учебна година училищата, участващи в нея, редуцираха отпадането до под 1%, а в 173 училища нямаше нито един отпаднал ученик. Устойчиво се повишава и процентът на младежите, които продължават в средно образование след като са завършили основно: през 2010 г. това бяха едва 39%, а понастоящем – близо 95%. Повече информация за мрежата вижте ТУК

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху ромите.