ОУ “Кап. Петър Пармаков” с. Градец – 220 години средище на духа в Градец

От 6 до 10 март 2023 г. в ОУ “Капитан Петър Пармаков”, с. Градец бе празничната и изпълнена с различни по вид дейности по повод навършването на 220 госини от създаването на училището. Училището е част от Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” на Център “Амалипе”. 

На 10 март бе кулминацията на празника, когато се проведе тържество, на което присъстваха зам.-кметът на Община Котел Шериф Куванджъ, председателят на Общински съвет Котел – Христина Чолакова и секретаря на Община Котел – Христо Карабекиров. Сред присъстващите бяха още преподаватели, чийто са били част от училището в Градец, учители от съседни градове и родители, както и представителите на Център “Амалипе” Анна Великова и Анета Балабанова. 

Програмата започна под формата на новинарска емисия, проведена в радиостудиото на STEM центъра на училището.

 На гостите бе представен кратък филм, който показа пъстрият с дейности живот на учениците в училището:

Новинарската емисия продължи със спортните новини, представени от преподавател в училището:

Учениците от всички класове рецитираха стихове, пееха и танцуваха като тяхната енергия и настроение “зарази” и присъстващите гости.

 

 

Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” включва 287 образователни институции от цялата страна, които са се обединили в постигането на целите на програмата на Център “Амалипе” и подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Целите включват: превенция на отпадането и задържане на всички ученици в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните/ записаните отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/ гимназии, активно участие на родителите в училищния живот.