Проведе се обучението по „Фолклор на етносите – Ромски фолклор“

За поредна година Център „Амалипе“ проведе обучение на над 40 учители, които за първи път ще водят часовете по „Фолклор на етносите – Ромски фолклор“. Актуално с времето, обучението се проведе под формата на онлайн семинар в платформата за аудио и видео конференции Зуум. Освен нови, участие в обучението взеха и учители с опит в преподаването на мултикултурните часове в училище, за да споделят добрите практики със своите колеги.

Първият панелист в обучението – Деян Колев, запозна учителите с историята на ромите с акцент върху историята на ромите в България, основните ромски групи и подгрупи в България с акцент върху образователните им нагласи, основните елементи от фолклора и културата на ромите: приказен фолклор, календарни и семейни празници, музикален фолклор, език и др., както и взаимовръзките им с фолклора на българската и турската култура.

Теодора Крумова – програмен ръководител на Център „Амалипе“, представи Втория модул пред участниците: учебни помагала и тетрадки за обучение по „Фолклор на етносите – ромски фолклор“; педагогически методи и техники с акцент върху интерактивните методи и техники; наличните интернет и електронни ресурси. Освен това даде насоки за включване на родителите и организиране на съпътстващи дейности по записване на фолклор и лични истории, организиране на тържества и кампании.

Акцент в обучението бе преподаването в електронна среда и академията за дигитално интеркултурно образование като средство за превенцията на учениците от образователната система.

Макар и онлайн, уебинарът бе превърнат в интерактивно място за работа по групи и презентиране, което зареди участниците и предизвика техния интерес в по-нататъшните занимания. Силвия Станчева представи презентация за факторите, които влияят върху ранното детско развитие и ролята на семейните специфики при ранните бракове сред ромската общност.

По време на обучението беше представен и филмът “Ново начало – себе си в другия” на режисьора Николай Василев.Филмът представя без коментар всекидневието, емоциите и преживяванията на пет от стотиците неправителствени организации, които са посветили живота си на доброто и работят на първа линия от самото начало на кризата, породена от COVID-19. Това са Български червен кръст, Фондация “Светът на Мария” – София, Народно читалище “Развитие – 1869” – гр. Дряново, Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” – Велико Търново и Сдружение “Граждански инициативи – Ловеч”. Продуценти и инициатори за създаване на филма са Форум Гражданско Участие, Български център за нестопанско право, Национална мрежа за децата, Български дарителски форум, Информационен портал на НПО в България, Платформа АГОРА, „WWF България“ и Български червен кръст. Продукцията е подкрепена от Civitates – инициатива за демокрация и солидарност в Европа. Представянето на филма беше последвано от оживена дискусия за ролята на гражданските организации по време на криза. Темата е изключително подходяща и ще бъде включена в часовете – особено с учениците от гимназиална степен.

Вярваме, че макар и неприсъствено, обучението постигна своите цели, което се подкрепя и от отзива, получен от педагозите:

  • „Всичко беше чудесно и на ниво! Доволна съм, че се включих :)“
  • „Благодарим Ви! Беше интересно и полезно! 🙂“
  • „Благодаря за полезната и интересна информация!“
  • „Благодаря! Беше полезно и приятно!“