Училища от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” отбелязаха Световния ден за борба със СПИН

На 1 декември светът отбелязва борбата с ХИВ/СПИН. В стремежа си да се насочи вниманието към проблемите на ХИВ/СПИН, през 1988 година Световната здравна организация обявява 1 декември за Световен ден за борба със СПИН. От 1996 г. с отбелязването на този ден се заема Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS). Това поставя началото на целогодишните кампании, които са ориентирани към превенцията, образованието и информираността. Училища от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” отбелязаха Световния ден за борба със СПИН по места с различни по вид дейности с цел повишаване осведомеността на обществото относно начините за заразяване с вируса ХИВ.

Как училищата отбелязаха този ден по места вижте по-долу:

Съвместни инициативи на великотърновските училища СУ „Владимир Комаров“ и ПГ по моден дизайн за борба срещу СПИН се проведоха в гр. Велико Търново. По инициатива на образователните медиатори Милка Ангелова и Екрам Мюмюнов, на 1 декември 2022 г. се проведе съвместна информационна кампания на ученическите съвети от СУ „Владимир Комаров“ и ПГ по моден дизайн във Велико Търново, посветена на борбата срещу СПИН. Ученици от двете училища се събраха пред община Велико Търново и раздадоха анти-спин материали, за да информират гражданите как да бъдат по-предпазливи. Подготовката на мероприятието се състоя на съвместна среща на ученическите съвети на 28 ноември 2022 г. в ПГ по моден дизайн. Гостоприемният домакин бе осигурил материали за работа и почерпка за участниците. Г-жа Милка Ангелова представи кратка информация за болестта СПИН, след което учениците гледаха филм по действителен случай и направиха съвместна дискусия. Под ръководството на Екрам Мюмюнов учениците работиха активно в две групи, и изготвиха две табла – първото с мотото „Обичай безопасно“ и второто с мотото „Запази себе си, запази останалите“. Таблата бяха експонирани пред сградата на община Велико Търново за целите на кампанията.

ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. Камен, община Сливен проведоха беседа с учениците от 5, 6 и 7 клас.

Учениците от ОУ “Христо Ботев”, село Кардам, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич отбелязаха Световния ден за борба със СПИН и ХИВ, като закичиха червена панделка в знак на съпричастност към заболелите, потърсиха информация за инфекцията, проведоха беседа и изготвиха плакат. 

СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Средец образователните медиатори проведоха антиспин кампания, като запознаха учениците от 10 клас с начините на заразяване и предпазване от вируса, с болестите, предавани по полов път. В кампанията се включиха и учители, които също бяха съпричастни към мероприятието.

ОбУ “Пенчо П.Славейков”, с.Марково, обл. Шумен също отбелязаха Световния ден за борба със СПИН:

Ученици от ПГАТ “Цанко Церковски“ град Павликени проведоха информационна АНТИСПИН кампания, я която се включиха образователните медиатори Стефан Стефанов Александър Асенов, Христина Пачова – психолог към ПГАТ “Цанко Церковски“ и Диляна Ангелова – класен ръководител. Учениците изработиха табла, посветени на борбата срещу ХИВ/СПИН, както и специално изработени флаери на същата тема. Целта на кампанията бе да се постигне по-голяма информираност от обществото и мащабите на заболяването. 

Образователният медиатор и координатор Алдин Стефанов и Севда Музафер – учителка по биология в Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Нови пазар отбелязоха 1 декември – Световният ден за борба със СПИН:

Училището СУ “Иван Вазов” гр. Мездра отбеляза с поредица от дейности, сред които и изработване на червени панделки, които закачиха на всяка класна стая, както и презентация, представена от ученическия парламент към училището. Завършиха с малко хоро в знак за всички хора загубили битката с тази диагноза.

СУ “Христо Ботев”, с. Галиче отбелязаха 1 декември – Световният ден за борба със СПИН, като изработиха окичено с панделките, символ на този ден, дърво, както и сами си поставиха такива в знак на подкрепа и съпричастност:

Учениците от 7 кл. от ОУ “Христо Ботев”, с. Кукорево, общ.Тунджа също отбелязаха този ден с представяне на презентация за световния ден за борба с ХИВ СПИН, както и поставяне на панделки в знак на солидарност към хората, живеещи с вируса СПИН:

ОУ “Христо Ботев” с. Ломци отбелязаха Световния ден за борба със СПИН:

ОУ “Васил Левски”, с. Горно Сахране също се включи в отбелязването на този ден, като учениците си поставиха панделките – символ на този световен ден:

Професионална гимназия по механотехника – Сливен отбелязаха Световния ден за борба със СПИН. За учениците от гимназията бе организирана беседа, а след това заедно си залепяха червени лентички. 

СУ “Д-р Петър Берон”, град Тополовград отбелязаха Световния ден на борба против ХИВ СПИН с ученици от 10 и 11 клас под мотото “Пазя себе си,пазя и теб! Бъди отговорен”: 

 

 Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” включва 286 образователни институции от цялата страна, които са се обединили в постигането на целите на програмата на Център “Амалипе” и подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Целите включват: превенция на отпадането и задържане на всички ученици в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните/ записаните отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/ гимназии, активно участие на родителите в училищния живот.