Демокрацията не се постига с полицейски методи: становище на Център Амалипе

Център Амалипе изразява категорично възмущение от проведената на 5 ноември полицейска акция в дома на родителите на кандидата за народен представител Лало Каменов в гр. Лом. Изразяваме също така притеснение от начина на провеждане на множество подобни акции в ромските квартали на Русе, Бургас, Варна, Пловдив и ред други градове и населени места. Макар и провеждани под претекста за превенция на купуването на гласове, повечето от тези полицейски мероприятия са съпроводени с ненужна показност и сила, в много случаи нарушавайки правата на деца и възрастни хора. В своята кумулативност, серията акции в ромските квартали непосредствено преди изборите, допълнително затвърждава битуващия сред широки части от обществото предразсъдък, че купуването на гласове се случва преди всичко в ромска общност и че голямата част от ромите гласуват срещу заплащане – стереотип, който не отговаря на действителността. Показността и прекомерната сила ще имат отрицателен ефект върху избирателната активност върху ромските/ малцинствените квартали.

На 5 ноември, полицията в Лом нахлува в жилището на родителите на кандидата за народен представител Лало Каменов – без основание, без заповед за обиск, без свидетели, по брутален начин, който води до допълнително влошаване на и без това влошеното здравословно състояние на възрастните хора, без да им окажат допълнителна медицинска помощ.

Лало Каменов е един от дългогодишните ромски активисти, който никога не е прикривал ромската си идентичност и желанието си да защити правата на ромската общност в  България. Той е педагог по образование. През годините той е бил учител, директор на детска градина, зам.-кмет на Община Лом, експерт в администрацията на Министерски съвет, зам-председател на Комисията за защита от дискриминация, експерт в Министерство на образованието и науката. По настоящем е изпълнителен директор на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, структура на МОН. Без съмнение истинската причина за акцията в дома на неговите родители е това, че той е кандидат за народен представител от Демократична България (Коалиция, която е парламентарно представена и една от основните политически сили, които се явяват на извънредните парламентарни избори на 14 ноември). За хората, които познават Лало Каменов, няма съмнение, че той и семейството му не участват в схеми за търговия с гласове и прилагането на подобни „милиционерски“ приоми е недопустимо. Силно смущаващо е също така липсата на реакция от останалите политически сили към този случай на показна акция.

През последните две седмици в много от ромските квартали, Министерство на вътрешните работи провежда акции срещу купуването на гласове. Прави впечатление ненужното демонстриране на сила, като в домовете на заподозрените се влиза след разбиване на врати, пред очите на деца и възрастни хора. В много от случаите може да се говори за нарушаване на правата на детето и ред други права. Провеждането на тези акции преди всичко в ромските квартали, допълнително засилва стереотипите и предразсъдъците спрямо ромите и още повече стигматизира общността.

На всеки следящ изборния процес в България, прави впечатление, че и на трите проведени през 2021 г. парламентарни избори, основните политически сили, не включват роми на избираеми места в листите си. Това се случва, въпреки че България е сред страните с най-голям процент ромско население и въпреки, че образователният статус на ромите през последните години се подобрява чувствително. Липсата на роми на избираеми позиции, комбинирана с полицейски кампании в ромските квартали, със сигурност ще доведе до по-ниска избирателна активност и допълнително отчуждение от избирателния процес в ромска общност. Последното е сериозно предизвикателство пред демократичния процес и функционирането на българската политическа система, която и без това се ползва с недоверието на голям процент от българските граждани.

Призоваваме всички политически формации, участващи в предстоящите избори, ясно и категорично да осъдят прилагането на недопустими методи за сплашване, стигматизиране на ромската общност и обезкуражаване на тези, които са заявили активна гражданска позиция, от участие в предстоящите избори!

Призоваваме органите на реда да се въздържат от ненужното използване на сила, стриктно да спазват правата на децата и гражданите и чрез действията си да не допринасят за ръста на антиромска дискриминация и стигматизирането на ромската общност!

Призоваваме Комисията за защита от дискриминация, Националния Омбудсман и българската Прокуратура да се самосезират за всички случаи на нарушаване на гражданските и политическите права като описаните по-горе!