Ангел Ангелов, образователен медиатор-координатор

Уважаеми читатели,

Център Амалипе бе една от първите организции, които прилагаха пилотния модел за общностен модератор в последствие образователен медиатор. В процеса на работа стана много ясно, колко голяма е необходимостта от бързото включване на образователните медиатори в учителските екипи на училища, в които има голям процент ученици от етнически малцинства в България. Ето защо през 2021г. център Амалипе започна серия от онлайн срещи и обучения за образователни медиатори, за да повиши техния капацитет в работата си сред общността. От март 2021г. до август 2021г. в онлайн срещите и обучения, организирани от Център Амалипе се включиха общо 225 образователни медиатори и социални работници от цялата страна.

В рамките на няколко седмици ще имате удоволствието да се запознаете с образователни медиатори, които Център Амалипе избра да бъдат медиатори-координатори. Тяхната роля ще бъде да координират и подпомагат лица, които правят своите първи стъпки в професията образователен медиатор. Чрез това ще се опитаме да популяризираме работата и дейностите на образователните медиатори.

Днес ще ви запознаем с Ангел Ангелов!

Ангел Александров Ангелов е от град Шумен и е завършил висше образование – „Социална Педагогика“.

„Каквото е възпитанието на човека, такъв е и характерът му, такива са и делата му, такъв му е и целият живот. Да си Образователен медиатор не е само професия, а е призив. Това е име на професия и трябва да започва с главна буква (ако не греша). Добре ще е във всяко училище да има образователни медиатори. Директорът и учителите са толкова затрупани с работа, че не могат да обърнат достатъчно внимание на децата и техните родители, затова са важни медиаторите, които да работят с родителите и да подържат комуникация с тях. Възпитанието и образованието е важно за всички, за това съм там, за да им помагам.”

 

 

Медиаторите трябва да се превърнат в естествено и пълноправно допълнение на учителския екип. Те могат и трябва да работят наравно с учителите за устойчивото интегриране в образователната система на деца , които са застрашени от отпадане от училище.

Изготвил: Атанас Атанасов, координатор работа с родители.