Включи се в проучване: Език на омразата и дискриминация към ромска общност в дигиталните медии

В рамките на Европейският проект „DREAM – подход на участие в образователната среда за преодоляване на дискриминацията спрямо младите роми в новите медии“ , койтосе финансира от програма „Еразъм + KA2“ участва и Център Амалипе с партньори от Испани, Италия и Румъния. Целта на проекта е противодействие на стереотипите срещу ромите, по-специално жените, разпространени в дигитални медии. В проекта ще бъдат включени ученици на възраст 11-13 години, учители, училища, родители, ромски организации. Бенефициентите ще работят за: идентифициране и анализ на стереотипи, използвани в комуникацията с цифрови медии за дискриминация на ромите; създаване на методи и набор от инструменти за училища и асоциации, предоставящи дейности за борба срещу дискриминацията на ромите; извършване на тези мерки в училище; разпространение на добри практики.

За целта с партньорите ни сме изготвили въпросник отнасящ се към професионалисти, родители и ученици. За нас е изключително важно да се допитаме до вашето мнение, за да можем да разберем ясно колко всеобхватен е проучвания проблем. Този въпросник има за цел да събере информация за стереотипите и дискриминацията към ромската общност в онлайн и офлайн средата.

Въпросникът е адресиран до различни целеви групи: учители и професионалисти, родители и ученици.

Отговорът на този въпросник ще отнеме не повече от 5 минути и ще ни помогне да анализираме по-добре как дискриминационният процес протича на ниво училище.

Бихме искали да Ви благодарим предварително за ценното Ви сътрудничество.

Събраните данни ще бъдат анонимни и използвани само за статистически цели.

Този проект е финансиран от програмата на ЕС ERASMUS +

Въпросникът съдържа 21 въпроса.

Можете да участвате в анкетата тук:

ВЪПРОСНИК