АНКЕТА: Оценка за подготовката на новата Национална ромска стратегия

Уважаеми колеги, съмишленици и приятели,

на 5-ти май Министерският съвет одобри новата Национална стратегия за Равенство, приобщаване и участие на ромите. Молим Ви да отделите няколко минути, за да попълните анкетата по-долу. Чрез нея искаме да разберем как е протекъл консултативния процес по изготвянето на новата Стратегия, познавате ли я и какво мислите за нея. Информацията е напълно анонимна и ще бъде използвана за подготовката на Граждански мониторинг доклад, изработван от коалиция от тринадесет НПО, координирани от Център Амалипе и Асоциация Интегро. Докладът е възложен от Европейската Комисия за България като част от поредица от мониторинг доклади във всички страни членки. Вашето мнение наистина е важно!
Молим Ви да попълните анкетата до 30 май 2022г.!

Изображение: pixabay.com