Бериван Емилова – една от образователните медиатори, които се борят за по-редовната посещаемост от учениците на учебните часове в с. Марково

На 22.11.2022 г. Бериван Емилова, която е образователен медиатор към едно от училищата от Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” – Обединено Училище Пенчо Славейков” село Марково, област Шумен, проведе работа на терен. Заедно с класния ръководител те посетиха ученици от 6 клас, които често правят закъснения за часовете. Беше проведен разговор с родителите на учениците на тази тема. Обсъдена е и темата за дисциплината на учениците и причините, поради който те правят тези закъснения. Целта на този тип срещи е да се установи мотивацията и нагласата на самите родители относно образованието на техните деца.