Oбразователни медиатори проведоха беседа на тема “Превенция на Ранни Бракове”

Образователните медиатори към ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” гр. Чирпан Наталия Вълчанова и Бедрие Иванова проведоха беседа на тема “Превенция на ранни бракове ” с ученици от VII-а и VII-б клас. Инициативата дойде от страна на медиаторите, като целта е превенция на ранните бракове сред ромската общност.

Срещата бе проведена в две части. Първа част – обща за ученици, в която се разясниха и споделиха въпросите, проблемите и страховете от евентуални грешки поради тяхната възраст. Някой открито признаха, че имат желание да продължават да учат след осми клас, но има и случаи, където родителите се явяват пречка, като ги подтикват към традиционни ранни бракове. Срещата позволи на медиаторите да включат различни теми и да използват различни по вид материали – от информационен характер, през образование и здравна култура. Медиаторите обърнаха внимание на необходимостта от промяна на нагласите и повишаване на мотивацията за образование сред учениците в ромската общност и по – голяма информираност. В края на първа част бе прожектиран и кратък филм на Център “Амалипе” – “Два ромски свята”, както и презентация по темата. Срещата продължи с обсъждане на темата “Ранни полови връзки, ранна бременност, рискове и предпазване”, която представи д-р Валя Банова пред ученици от V, VI, VII и VIII клас в ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”- Зимница. Поднесена интересно и с конкретни примери от живота, беседата на д-р Банова стана повод за полезна дискусия. В тази връзка децата се обединиха в желанието да се организира и проведе беседа и с родителите, за да получат и възрастните информация за вредата от “Ранни бракове” и ранната бременност. Медиаторите споделиха на присъстващите, че подобни срещи ще продължат да се осъществяват с подрастващите с цел предотвратяване на ранните съжителства между непълнолетни, както и ще продължат заявки за различни дискусионни и образователни срещи и тренинги, лектории, беседи с цел “Превенция на ранни бракове”.