Беседа на тема „Ранни бракове сред ромската общност“ в град Павликени

На 21.06.2022г. в ПГАТ “Цанко Церковски“ град Павликени се проведе беседа на тема „Ранни бракове сред ромската общност“. Водещ на беседата бе образователният медиатор-координатор Стефан Стефанов. На беседата присъстваха Венцислав Великов и Петя Стефанова – класни ръководители и образователният медиатор Александър Асенов. Бе представена презентация на тема „Ранните бракове в ромската общност“. Презентацията проследява основните тенденции според проучванията, които бяха направени от Център „Амалипе“ в тази насока, а именно  на каква възраст започват съвместно съжителство представители на различните групи и подгрупи. Трябва да се има предвид спецификата на всяка една от групите и какви са нейните порядки относно ранните бракове. Прожектиран бе и филмът „Два ромски свята“. След това се проведе дискусия с учениците какво е тяхното мнение за филма и двата ролеви модела, които бяха представени – на момичето, което се омъжи рано и не е продължи своето образование и момичето, което завърши медицина и се реализира в живота. Водещият на беседата сподели, че животът е пред тях и само от тях зависи какви искат да бъдат.