В ОбУ “Св. Иван Рилски” с. Червенци се проведе беседа с ученици на тема “Ранни бракове”

Образователният медиатор Юсния Салиева проведе  беседа  с ученици от 9 и 10 клас на тема “Раните бракове” в ОбУ “Св. Иван Рилски” с. Червенци. Медиаторът пусна на учениците филма “Два ромски свята” и представи презентация на тема “Не на насилието”. След излъчените материали учениците проведоха беседа какви са впечатленията им от филма и презентацията и споделиха мнението си как може да се помогне на учениците, които имат този проблем. 

Това е много често срещан проблем в общността, за който не се говори много, каза образователният медиатор Юсния Салиева. Ранните бракове (става дума за съвместни съжителства, създаване на семейство, а не за брак) в ромската общност е тема, която понастоящем все по-често предизвиква вниманието на т.нар. “обществено мнение”.