Безплатни учебници за всички ученици до 12 клас от учебната 2024-2025 г. – реши Парламентът!

На 27-ми януари с пълно единодушие Парламентът прие промени в Закона за предучилищното и училищното образование, в това число да бъде разширено правото на безплатно ползване на учебници от всички ученици от 1-ви до 12-ти клас по общообразователните предмети от учебната 2024-2025 година. Понастоящем това право е осигурено за учениците до 7-и клас включително.

Причината това право засега да не обхване предметите от профилираната и професионалната подготовка е, че по голяма част от тях все още няма изготвени учебници. “Затова в Комисията по образованието и науката апелирахме и ще подкрепяме продължаване и разширяване на Националната програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“, която финансира разработването на учебници по тези дисциплини от учителски колективи.”, коментира Красимир Вълчев, председател на КОН. Средствата за безплатни учебници от 8 до 12 клас към момента ще спомогнат за образованието на 300 хиляди деца и възлизат на около 80 млн. лв.

Регламентирано беше и правото на безплатен достъп до електронно-четими учебници. Промените в Закона за предучилищното и училищното образование, които бяха гласувани дават и възможност на учениците, неизучавали даден предмет като профилиращ, да полагат държавен зрелостен изпит като такъв, с което се елеминират някои ограничения за кандидатстване в различни професионални направления във висшите училища.

През изминалата седмица бяха приети и промени, свързани с транспорта – пътуването в градския и междуселищния транспорт в цялата страна става безплатно за децата до 10 години, а отстъпката на картите за учащи и пенсионери ще бъде по-голяма. Тази промяна влиза в сила от 1-ви февруари 2023 и ще продължи до края на настоящата година, това обяви служебният министър Гълъб Донев.

Намалението на картите за учащи вече ще е 70 процента от редовната цена.

Бойчо Кочев – един от първите участници в Програма Равен шанс – днес реализирал и успешен професионалист

Приветстваме тези промени с голяма радост, защото се борим за тях от много години чрез програма “Равен шанс – достъп до средно образование”, финансирана в началото от фондация Америка за България, а впоследствие от Тръст за социална алтернатива. Началото на Програмата е поставено през далечната 2010г. и от тогава цели осигуряване на учебници и транспорт за средношколци от уязвими групи и с ограничени финансови възможности. Тези младежи трябва да кандидатстват преди всяка учебна година и да отговарят на редица условия. Благодарение на програма “Равен шанс” Център Амалипе е помогнал на хиляди ученици с осигуряване на учебници и/или транспорт. Много от тях днес вече са студенти или дори реализирани професионалисти.

Програмата се изпълнява от десетки български неправителствени организации. Всички те, в това число Център Амалипе и екипа на финансиращата организация фондация “Тръст за социална алтерантива” от години полагат усилия, за да може тези нужди на учениците да бъдат осигурени чрез съответните национални политики. Първият ни значителен успех бе през 2018г., когато след множество писма и разговори, МОН започна да покрива транспортните разходи на учениците – средношколци до най-близкото училище, обучаващо в избраната професия или профил, независимо дали то е в съответната община или в друга община. Това стана факт след като чрез Закона за държавния бюджет за 2018 г . се направи промяна в чл. 283, ал. 2 от ЗПУО като се допълни: „Средства от държавния бюджет за транспорт се предоставят и за ученици, които пътуват ежедневно до най-близкото училище в друго населено място, в което се обучават за придобиване на квалификация по професия, ако такова обучение не се провежда в населено място, в което живее ученика.“

Въпреки това и до днес това не се осъществява навсякъде, а и не всеки ученик е избрал училище в най-близката община. Така например все още по програма “Равен шанс” покриваме разходи на ученици, живеещи в с.Караджово и избрали да учат в професионални училища в Пловдив (най-близкото е в община Садово). За това и нововъведената промяна през 2023г. за 70 процента отстъпка от транспортните крати за учащи е толкова важна.

Решените през изминалата седмица промени ще помогнат на много уязвими ученици да се развиват спокойно и да посещават редовно училище; да се образоват и мечтаят – да успяват!

Източник заглавна снимка: Store.bg