Кампания за популяризиране на правата на човека на Българският хелзинкски комитет

По случай годишнината от основаването си БХК стартира кампания за популяризиране на правата на човека. Тя е насочена към активнитe хора, които все по-често реагират срещу несправедливостите в живота и обществото си. Рядко обаче познават добре правата си и възможностите да защитят себе си или каузата, в която вярват. Мотото на кампанията – „Усилието за правата на един, е ключът към правата на всички“ – говори за универсалността на правата и един от основните принципи в работата на правозащитниците: че всички сме равни по достойнство и права, и борбата за каузата на един човек е отстояване на стандарт, валиден за всеки член на обществото. 

На специално създадена страница на сайта на организацията (можете да я видите на адрес https://bghelsinki.org/bg/issues) през 17 основни теми в сферата на правата на човека се разказва за различни права и уязвими групи. Някои от тях се отнасят до универсални права, засягащи всеки един член на обществото – свободата на изразяване, правото на защита от изтезания, нечовешко или унизително отнасяне, свободата на сдружаване, на мирно събрание и др. Други насочват хората от маргинализирани групи, които заради уязвимото си положение в своето всекидневие се изправят пред препятствия, с които останалите не се сблъскват – например хората с увреждания, бежанците, представителите на малцинствени групи. Темите можете да видите ТУК

Вижте и изготвеното за кампанията видео ТУК