Голяма Богородица в Община Шабла

На 2 септември в градския парк в град Шабла по проект “Заедно можем повече” се проведе честването на Голямата Богородица. Празникът се празнува в повечето ромски семейства на 28 август. На събитието присъстваха родителите и децата  както от малцинството така и от мнозинството.

Родителите бяха посрещнати от момичета, облечени в ромски носии с питка и шарена сол. Образователният медиатор разказа как празнуват празника при някои ромски групи и при българи. Децата от детската градина “Дора Габе” заедно с учениците от СУ “Асен Златаров” изнесоха програмата. Празниците са, за да ни обединяват, независимо от етноса, и честването на Голямата Богородица беше поводът това да се случи в община Шабла.

 

 

 

Проект Заедно можем повече, Договор Но. BG05М9ОP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и BG05М9ОP001-2.018-0041, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.