Бойчо Кочев, образователен медиатор-координатор

Уважаеми читатели,

Център Амалипе бе една от първите организции, които прилагаха пилотния модел за общностен модератор в последствие образователен медиатор. В процеса на работа стана много ясно, колко голяма е необходимостта от бързото включване на образователните медиатори в учителските екипи на училища, в които има голям процент ученици от етнически малцинства в България. Ето защо през 2021г. център Амалипе започна серия от онлайн срещи и обучения за образователни медиатори, за да повиши техния капацитет в работата си сред общността. От март 2021г. до август 2021г. в онлайн срещите и обучения, организирани от Център Амалипе се включиха общо 225 образователни медиатори и социални работници от цялата страна.

В рамките на няколко седмици ще имате удоволствието да се запознаете с образователни медиатори, които Център Амалипе избра да бъдат медиатори-координатори. Тяхната роля ще бъде да координират и подпомагат лица, които правят своите първи стъпки в професията образователен медиатор. Чрез това ще се опитаме да популяризираме работата и дейностите на образователните медиатори.

Днес ще ви запознаем с Бойчо Кочев!

Здравейте! Казвам се Бойчо Кочев от с. Караджово, работя като образователен медиатор в ОУ “Васил Левски” с. Краджово. Уча в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски‘‘- първи курс, със специалност Биология, задочно обучение. Моят стремеж е да се образовам, непрестанно да разширявам капацитета си на знания във всяка една сфера. Аз съм от ромски произход и се гордея с това! Искам да вдъхновя колкото се може повече млади хора, които искат и имат желаната амбиция да се образоват, защото именно образованието е ключът към всяка една врата. Обичам си работата, защото ми носи вдъхновение, вълнение и много любов от ученици, родители и учители. Какво по-хубаво от това, да се чувстваш в свои води. Няма да забравя момента, в който едно дете от 3 клас дойде при мен с думите: Като порасна искам да стана, като теб, ти си много добър и много ни помагаш. Вярвам, че няма случайни неща в този живот и всяко нещо има точно определена цел.

 

 

 

Медиаторите трябва да се превърнат в естествено и пълноправно допълнение на учителския екип. Те могат и трябва да работят наравно с учителите за устойчивото интегриране в образователната система на деца , които са застрашени от отпадане от училище.

Изготвил: Атанас Атанасов, координатор работа с родители.