В Бяла Слатина се проведе среща с родители на тема ,,Новите технологии и тяхното място в образованието“

На 27.05.2022г. се проведе среща с родители по проект Dream road “Път Мечта” на тема “Новите технологии и тяхното място в образованието”. Свидетели сме на значителни промени във всяка една област от човешката дейност, породени от развоя на технологиите. Поставено е началото на нов етап в развитието на обществото, в който информационните и комуникационните технологии (ИКТ) ще имат все по-значителна роля. Както всички останали науки, педагогиката също изпитва влиянието на промените, новите технологични разработки са важна предпоставка за научнообосновани нововъведения в сферата на образованието. Образователните технологии са все по-тясно свързани с техническите постижения, използвани в процеса на преподаване, а това води и до нови психологически и педагогически теории за ученето. Родителите споделиха, че използват ефективно информационните технологии и виждат ползата от тях, особено по време на Сovid  обстановка и трудната ситуация. Образователните технологии са мощен инструмент в ръцете на учителите.