Център Амалипе получи поредно дарение от СНЦ “Верният Настойник”

Център Амалипе получи дарение от 90 кашона, съдържащи десерти Nestle Kit Kat Sences”, които бяха пренасочени към Центрове за развитие на общността, с които работим. Съответните образователни медиатори ще ги раздадат на нуждаещи се семейства в техните населени места. Това ще се случи благодарение на подкрепата на Сдружение “Верният Настойник” гр. Бургас и Nestle Bulgaria.

Общият брой на пакетите, които ще бъдат получени от социално слаби семействата, са 630.  Предоставянето им ще се случи по-бързо, благодарение на образователните медиатори към ЦМЕДТ “Амалипе”, които продължават да бъдат насреща и се отзовават.

Център „Амалипе“ вярва, че доброто надделява над трудностите и това става, когато всички обединим усилията си в подкрепа на нуждаещите се. Амалипе насърчава и подкрепя всеки, който има възможност да помогне и да послужи за пример на загриженост, която е заразна и ще е причина за усмивки по много отрудени лица.

С благодарност към Сдружение “Верният Настойник” – Бургас, Nestle Bulgaria и всеки образователен медиатор – посредник между доброто и хората.

Припомняме, че това е поредно дарение от СНЦ “Верният настойник”, които по време на пандемията насочиха своите усилия в осигуряване на продукти от първа необходимост за пострадали от условията на Ковид семейства. Радваме се, че са наши партньори и заедно можем да продължим да помагаме на най-нуждаещите се.