Център „Амалипе“ настоява пред МОН и Агенция ОПНОИР за удължаване на проект „Подкрепа за Успех“ с още една учебна година

Център „Амалипе“ настоява пред МОН и Агенция ОПНОИР за удължаване на проект „Подкрепа за Успех“ с още една учебна година, увеличаване на заплатите на образователните медиатори и предоставянето на бонус на образователните медиатори, които работят на първа линия по време на затварянето на училищата през декември 2020г. – януари 2021г. В специално писмо до министъра на образованието Красимир Вълчев, изпълнителния директор на ИА ОПНОИР – Кирил Гератлиев и до ръководителя на проект „Подкрепа за Успех“ – Грета Ганчева, организацията приветства успешното изпълнение на проект „Подкрепа за Успех“ и назначаването на стотици образователни медиатори и социални работници към училищата. В същото време Център „Амалипе“ настоява за по-добро заплащане и устойчивост на заплащането на образователните медиатори.
Проект „Подкрепа за успех“ се реализира от април 2019г., като през септември 2019г. по проекта бяха назначени над 800 образователни медиатори и социални работници. Година преди това над 200 образователни медиатори бяха назначени със средствата за работа със уязвими групи предоставени от МОН на училищата съгласно наредбата за финансиране, чл. 52а и 52б. Образователните медиатори доказаха необходимостта от тяхната работа на терен много скоро след назначаването си. Тяхното „бойно кръщене“ бе дистанционното обучение през март-юни 2020г., когато с риск за здравето си образователните медиаторите обикаляха къщите на учениците без устройства за дистанционно обучение, така те се оказаха единствената връзка между много ученици и училищата. Проучване на Център „Амалипе“ от юни 2020г. сочи, че над 70% от училищата с концентрация на уязвими групи са използвали активно образователните медиатори, за да организират дистанционно обучение. Подобна бе картината и по време на второто затваряне на училищата през декември 2020 – януари 2021г.
Център „Амалипе“ ще продължи да подкрепя назначаването на образователните медиатори, както и тяхното по-добро заплащане и устойчивостта на тази позиция.