Център “Амалипе” участва във фестивала “Демократична мозайка” в София

Фестивалът “Демократична мозайка”, организиран от Федерацията на гражданските организации в България (ФГУ), беше събитие от първокласен мащаб, което събра над 30 граждански организации от цялата страна. Този форум на активизма и ангажираността служи за вдъхновяване и обмяна на идеи между организациите, работещи за подобрение на обществото. Събитието се проведе на 16-ти и 17-ти септември в град София.

Център “Амалипе” беше сред участниците, представяйки своята работа и ангажимент в областта на образованието и интеграцията. Мисията на Центъра “Амалипе” е да осигури равни възможности за образование и развитие на всички деца, независимо от техния етнически произход.

Важна част от събитието бе посещението на заместник-председателя на парламента г-н Кристиян Вигенин. Той се запозна с дейностите и инициативите на Център “Амалипе” и изрази подкрепата си за мисията на организацията. Г-н Вигенин подчерта важността на равните образователни възможности и обмена на добри практики в тази област.

Срещата бе възможност за обсъждане на актуални теми, свързани с гражданско и младежко участие, активизъм, доброволчество и други въпроси, важни за гражданското общество. Участниците споделиха идеи и опит, като създадоха нови връзки и партньорства в името на по-доброто бъдеще на България.

Фестивалът “Демократична мозайка” даде възможност за обединение на различни гласове и инициативи, които имат за цел да направят обществото ни по-добро и по-справедливо. Участието на Център “Амалипе” беше вдъхновяващо и допринесе за по-широкото разпространение на идеите за образование и интеграция в ромската общност и обществото като цяло.