Център Стражица направи среща с родители на тема Мотивация за учене

На 13.07.2021г. се проведе среща с Родителският клуб на СУ “Ангел Каралийчев“ гр. Стражица на тема – “Слабата мотивация на родителите и тяхното участие в училище”.

При разговорите с участниците стана ясно, че те имат съществено влияние върху постиженията на учениците и целия им процес на учене, защото родителите мотивират децата си да постигнат нужните резултати в училище. Целта на тази среща също бе да даде повече информация на родителите, които желаят да продължат своето образование в самостоятелна форма на обучение.

В разговора бе включена и темата за превенцията на отпадане от училище и как децата да бъдат мотивирани през новата учебна година да бъдат редовни в посещението си на училище. Тези срещи се провеждат във връзка с повишаване на информираността на родителската общност.

Във всяка среща с родителския клуб се включват и показват вдъхновяващи истории на хора, които са успели в живота и са пример за обществото ни.

Осъществяването на ефективен диалог между медиатора и семействата на застрашените от отпадане ученици, както и организирането на кампании, които да достигнат до родителите и настойниците,е важен фактор за родителската общност. На събитието бе обсъдена и темата за ранните бракове. Стана ясно, че ромските младежите имат нужда от образование и търсене на възможности за професионална реализация, като основна алтернатива и път към развитие на общността.

В края на срещата образователният медиатор Ирена Михайлова раздаде дрехи и обувки на родителите в нужда.

Дейностите са по проект: ОПНОИР BG05M9OP001-2.018-0007-2014BG05M2OP001-C01 “Интеграция на уязвими групи в община Стражица”.