Център Павликени отбелязаха Деня на толерантността

На 16-ти ноември  в село Батак образователните медиатори отбелязаха –Международният ден на толерантността.  В отбелязването се включиха ученици от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ село Батак. Образователният медиятор Стефан Стефанов  заедно с Никола Георгиев представиха презентация на тема „Какво е толерантност“  -като същевременно се осъществи и беседа със учениците на тази тема. На срещата присъстваха учители от училището ,както и директора на училището г-н Шенай Нуриев.  Също така учениците направиха алея на толерантността със свои рисунки  на толерантността. Не на последно място медиаторите раздаваха брошури на родители и ученици. Вследствие бе   направено и дървото на толерантността ,като  всеки един от възпитаниците имаше  възможността да  запишат  послания във вид на листа на тема толерантност.  Учениците от село Батак получиха подарък рисунка от свои връстници от ОУ“ Св. Климент Охридски“ град Павликени.

Дейностите са по проект BG05M9OP001-2.018-0014-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Павликени“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1 изпълнявана от ЦМЕДТ „Амалипе“.