ЦРО – Каспичан

Теодора Колева Иванова  на 34г. от с. Марково, общ. Каспичан. Завършила съм средното си образование в Природо математическа гимназия гр. Каспичан. Работя в „Амалипе“,като Образователен медиатор от 13.08.2019г. Да приема работата в „Амалипе“ ме мотивира, това че в училището, в което учи дъщеря ми много от децата не посещават учебните занятия поради едни или други причини. Също така ме мотивира, това че много от децата на малцинствата не могат да пишат и четат. Включих се в екипа на „Амалипе“, за да мога да помогна на тези деца и техните семейства. Смятам, че мога да допринеса много за каузите на „Амалипе“,като насърчавам децата да посещават редовно училище, да се срещам с родителите им и да разбера техните проблеми.

Теменужка  Ивелинова Миленова.

Аз съм на 23  години.  Завърших средното си образование в с. Каспичан. Завърших и Професионална гимназия по керамика. Млада се омъжих и родих едно прекрасно момченце, когато бях на 20 години, след като завърших  професионалното си образование.  С голямо желание започнах работа в Център Амалипе, защото съм много убедена, че   децата ни трябва да бъдат образовани. Виждам много мои връстнички – жени , които се омъжиха рано,  родиха деца и сега живеят един много затворен живот. Нищо друго не виждат , излизат само в двора и до магазина, никога не са излизали извън селото. Нито една жена не трябва да живее толкова затворен живот. Ние трябва да се стремим да се развиваме, да учим, да избираме професия и да  имаме възможност да  пътуваме навсякъде със семействата си и със децата си.  Една жена трябва да има самочувствие  за да може да го предаде на децата си.

Сега, когато  работя в Център Амалипе, аз се чувствам значима, че съм полезна за децата в селото, които учат в ОБУ „ Христо Ботев“ , че съм полезна на себе си, на семейството си и на детето си, на когото ще мога да предам едни други, по – добри  ценности.

Аз съм  Зелиха Реджеб

Живея в град Каспичан.

В  Център Амалипе работя, като Образователен медиатор по проект  „ Заедно намираме интеграционните решения“  Идеята , че ще работя за образованието на нашите деца много ме мотивира, защото нито едно дете не трябва да остане необразовано.   Аз съжалявах, че нямам завършено средно образование, защото се омъжих рано, но сега аз също се записах в същото училище, където съм образователен медиатор и сега  ще завърша средно образование.

Провеждам много консултации с родители и техните деца.  Връщам ги в класните стаи. Спасих едно момиче от ранен брак. Тя е само на 13 години. Мисля, че образованието е голяма ценност и ние не трябва да ограничаваме себе си.  Много врати се отварят за едно дете, ако е образовано. Винаги ще има избор за професия и ще могат да работят това, което им харесва. А аз смятам да продължа по пътя на образованието, защото имам самочувствие на човек с потенциал.

Дейностите се извършват по Проект”Заедно намираме интеграционни решения”, BG05М9ОP001-2.018-0035-2014BG05M2OP001-C01 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.