ЦРО – Криводол

Аз се казвам Николай Тодоров Николов. На 45 години и съм от град Враца. Имам висше образование, завършил съм Университет за национално и световно стопанство ( УНСС ) град София със специалност ,, Счетоводство и контрол “ и съм Магистър по икономика. В ЦМЕДТ ,, Амалипе“ работя от 15.04.2019 година като Младежки координатор. Работното ми място е в с. Ракево, община Криводол. Моята работа е пряко свързана със СУ ,, Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Криводол, ОБУ,, Св. св. Кирил и Методий“ – с. Краводер, ОУ ,, Васил Левски“ –  с. Лесура, ОУ ,, Васил Левски“ – с. Ракево и Детска градина ,, Славейче“ – гр. Криводол.

Същността на моята работа се изразява в следното:

– Организирам и провеждам мотивационни срещи със седмокласници и техните родители за активна подкрепа за средното образование на децата им;

– Организирам и участвам в срещи с успели роми в сферата на изкуството, спорта и науката;

– Работя по въвеждане на практика ,, ученици – наставници“ в СУ ,, Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Криводол, ОБУ ,, Св. св. Кирил и Методий“ – с. Краводер;

– Участвам в организацията на обучения на ученически активисти – от ученически парламенти и наставници – за организиране на дейности за повишаване на мотивацията за продължаване на образованието;

– Осъществявам работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт, поддържане на връзка, информиране, обхождане на семейства на ученици с цел осигуряване на активната им подкрепа за продължаващо образование, среща с ученици по домовете с цел повишаване на мотивацията за продължаващото образование;

– Участвам в съвместни срещи с медиатори, модератори и координатори от други общини;

– Съвместна работа с други институции;

– Осъществявам трайно сътрудничество между учиническата общност и училището и подпомагам активното включване на ученическия актив в училищния живот;

– Участвам в събития, кампании и др. ;

– Изготвям периодични доклади

Работата ми в ЦМЕДТ ,, Амалипе“ като Младежки координатор ми дава възможност да общувам с много ученици а така също и с техните родители. Запознавам се с техните проблеми, грижи. Старая се с каквото мога да им бъда полезен, да съдействам за тяхното разрешаване. Чрез разговорите и срещите, които провеждам с тях се опитвам да ги убедя колко е  важно да  ходят на училище, да се учат, да бъдат образовани. Образованието може да им послужи като трамплин в живота. Това ме мотивира да продължавам и за напред да изпълнявам с голямо желание възложените ми задачи, задължения и функции.

 

Тихомир Петров Георгиев

Местожителство : село Краводер, общ. Криводол

Образование : средно

Работя с ЦМЕДТ „Амалипе“ от пролетта на 2019 г. kато образователен медиатор към ОбУ „Св.св. Кирил и Методий“ в село Краводер, в което село също съм пастор към Християно Евангелска Църква „Шалом“. Започнах работа в ЦМЕДТ заради очевадната необходимост на етническото население в зоната ми, предимно от ромски произход, от помощ и мотивация за промяна в мисленето им като затворено общество, повишаване на културата, образованието, извеждане и подкрепа на младите хора, желаещи да се развиват и да се интегрират в обществото като пълноценни граждани на България. Мисля и вярвам, че чрез вярата в Бога и с помощта на образователната система и законите на държавата, бихме могли да постигнем положителни резултати с децата, които искат да отхвърлят превърналите се в традиция ранни женитби, бременности и раждане в изключително ранна възраст и имат мечти за развитие като личности извън границите на „гетото“. Тези т.нар. Традиции осъждат децата на изолация и задълбочават още повече видимата пропаст, която има между българското население и това от етнически произход. Моето мнение, като ром, пастор, гражданин на България и най-вече като човек е, че  не българите ни маргинализират и дискриминират, а ние самите, ромите се самоизолираме чрез поведение, закостеняло мислене и нежелание да се приобщим.

Вярвам, че точно чрез такива, „спасени“ от това остаряло мислене, деца бихме могли да дадем общ пример за това колко е важно за ромския етнос образованието и че тъкмо липсата му е една от главните причини етносът да бъде толкова изостанал икономически, културно и общочовешки.

Заедно можем не повече ! Заедно можем всичко!