ЦРО – Ново Село

Казвам се Вероника Петрова от Ново село и съм от ромски произход. Работя, като образователен медиатор към център “Амалипе” от 23 юли 2019г.

Работата ми е свързана главно с родители, но доста често се налага да бъда полезна и на техните деца. Да бъда мост между образователна институция и родители ми доставя удоволствие, особено когато знам, че по този начин помагам на моята общност.

 

 

 

Казвам се Габриела Петрова от Ново село и съм от ромски произход. Работя, като образователен медиатор към център “Амалипе” от 23 юли 2019г.

Работата ми е свързана главно с родители, но доста често се налага да бъда полезна и на техните деца. Аз също съм родител и знам, колко важно е децата ми да се образоват, за да могат да се развиват за вбъдеще.

 

 

 

Казвам се Памела Веселинова от Ново село. Работя, като младежки координатор към център “Амалипе” от 23 юли 2019г.

Работата ми е свързана главно с младежи (ученици). Радвам се, че мога да бъда полезна и да работя с младежи, вярвам, че образованието е пътят към успеха, затова се стремя да мотивирам колкото се може повече младежи и тинейджъри да учат, за да сполучат. Заедно с тях инициираме множество кампании стремящи се да мотивират подразстващите да бъдат по-ангажирани към своето образование.