Център за развитие на общността гр. Стражица отбеляза Св. Валентин

И тази година образователният медиатор Ирена Михайлова към ЦМЕДТ “Амалипе” проведе кампания по повод „Св.Валентин”. Тя отбеляза деня заедно с Ученическия съвет на СУ ”Ангел Каралийчев” гр. Стражица. Учениците изработиха хартиени сърчица, на които написаха послания и изработиха дърво на любовта. Тази година в кампанията се включиха учениците от 8б клас и председателят на Ученическия съвет. Също така имаше отсъстващи ученици, които се включиха онлайн благодарение на г-жа Дора Димитрова. Мероприятието се проведе с наличие и използване на предпазни маски и дезинфектанти предвид епидемичната обстановка. Ирена продължи с кампанията и проведе среща с родители, които също написаха послания върху хартиени сърчица. Родители споделиха, че  учениците имат нужда от продължаване на образованието и търсене на възможности за професионална реализация, като основна алтернатива и път към развитие на общността. Обсъдиха и своите притеснения относно негативните последствия от ранните бракове.

 

Дейностите са по проект: ОПНОИР BG05M9OP001-2.018-0007-2014BG05M2OP001-C01 “Интеграция на уязвими групи в община Стражица”.