Да накараш децата да мечтаят …

Слави е един от младежите, които приеха предизвикателството Твоят час и се съгласиха да влязат в класната стая, за да разговарят с други младежи, почти на тяхната възраст, защо е важно да сме толерантни, какви са мечтите ни и как образованието може да ни помогне да ги постигнем. Той е ръководител на групата в дейност по интереси „Младежта е толерантност и устрем към образование“, реализирана от  Център Амалипе в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Сеново, обл. Русе. Иначе той е от хората, които не се огъват и това е най-ценното, което предава на своите ученици. Работи на две места – в Дом за стари хора и като обществен възпитател, но успява да намери време за креативност, оптимизъм и ентусиазъм, с които да мотивира своите ученици.

Ето какво казва самият Слави за своята работа с децата:

Много интересни бяха отговорите на децата от училището в Сеново, на въпроса ” Защо е необходимо да се образоваме преди да създадем семейство?” Всеки по отделно изказа мнение по въпроса. Децата макар и в крехка възраст дават доста смислени отговори. Смятат, че образованието е важно, за да има човек по-добър живот, по-добра и платена работа. Изразиха мнение, че не е необходимо човек да избързва със създаването на семейство и че за всичко си има време. Малкия Добри сподели по детски, че на човек му трябват пари, за да живее по-добре. Разсъждава, че човек, когато е образован ще печели достатъчно. На въпрос какъв иска да стане той, отговаря, че желае да стане художник. Много амбициозно малко “фъстъче”, което разсъждава като голям човек.

Децата осъзнават необходимостта от образование и са мотивирани да продължат обучението си в гимназия. Някои споделят и желанието си да стигнат и до университет. Интересното в групата е, че децата, макар крехката възраст са доста зрели за възрастта си и разсъждават като големи хора. Има ги моментите, когато трябва да успокояваме обстановката, но все пак са деца. С интерес се включват в организираните игри и са много креативни.
Базата, в която се обучават децата е доста добра и тук няма как да не споделя възхищението си от госпожа Стоева – директор на училището, която работи с цялото си сърце и душа. Когато има такива хора, няма как да не се постигат успехи! Очаквайте още снимки от нашата група! Предстоят ни интересни неща, а аз Благодаря на екипа на Амалипе за 
възможността да работя с тези прекрасни деца!“

Повече впечатления за работата на Слави и децата можете да добиете от снимките в нашата група

Извънкласна дейност „Младежта е толерантност и устрем за образование” е насочена към два проблема: отпадането на много ученици в прогимназиален и гимназиален етап (поради ниска мотивация, ранни женитби и др.) и проявите на нетолерантност у учениците и техните родители. Извънкласната дейност цели да намали и напълно преодолее отпадането на ученици в прогимназиален етап (вкл. поради ранни женитби и ниска мотивация), да увеличи чувствително процента на учениците, които продължават в гимназиален етап и да повиши тяхната мотивация за образование. Дейността цели също така да формира толерантност и приятелство между ученици и родители от различни етноси, като подпомогне преодоляването на негативни стереотипи и предразсъдъци.