Да поставим началото на Промяната: младежи влизат в Твоя час

И тази година Център Амалипе реши да продължи с предизвикателството „Младежта е толерантност и устрем за образование“ в рамките на големия проект на МОН „Твоят час“. Проектът позволява външни предподаватели да влязат в училище и ние решихме да се възползваме от тази възможност. Едното от направленията, които създадохме, е именно „Младежта е толерантост“, което дава възможност младежи (някои от тях студенти, други – наскоро завършили) да влязат в училище и да водят извънкласни дейности по интереси. Целта е не само това да провокира и мотивира децата, като постави проблеми, които могат да обсъждат по нетрационен начин с някой, който е почти на тяхната възраст, а и да „изкуши“ младежите да приемат учителската професия като свое признание. Никой от младежите, които влизат в час, не е бил учител и предизвикателството за тях е голямо, дори малко страшничко в началото. Но най-силните им оръжия са ентусиазмът, желанието да покажеш на всяко едно дете, че може да успее, че има мечти и единствено от него зависи да ги постигне. Затова и от нас им е необходима съвсем мъничко подкрепа (кратото практическо обучение в началото на учебната година и последващата подкрепа от Център Амалипе и от мрежата от учители на Център Амалипе).

 

Лаза е един от младежите, които поеха това предизвикателство. Тя е студент „Социални дейности“ в ЮЗУ и като активен доброволец на младежка фондация „Арете“ доброволчеството за нея е призвание. През тази учебна година тя ще води група „Младежта е толерантност“ в СУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново.

 

Ето какво разказа тя за първия си учебен час.

 

Първият ми ден като преподавател в часа по “Младежта е толерантност и устрем към образование” в СУ “Христо Ботев”- гр.Кочериново мина. Бях много притеснена и развълнувана за предстоящата ми среща с учениците. За моя голяма радост почти всички ученици дойдоха и поставихме началото на Промяната. Запознахме се по забавен начин чрез интерактивна игра, запознах ги със същността на нещата, които ще правим заедно през настоящата учебна година и изработихме Правила на групата. Учениците бяха изключително заинтригувани, проявиха голям интерес и казаха, че задължително ще идват в моите часове.. Направихме си група във facebook.

 

Много съм доволна! Не очаквах такава реакция. Бях толкова развълнувана, че зазбравих дори снимки да направя

 

Надявам се да посещават моите часове с желание и усмивка!

 

Лаза Георгиева

 

Извънкласна дейност „Младежта е толерантност и устрем за образование” е насочена към два проблема: отпадането на много ученици в прогимназиален и гимназиален етап (поради ниска мотивация, ранни женитби и др.) и проявите на нетолерантност у учениците и техните родители. Извънкласната дейност цели да намали и напълно преодолее отпадането на ученици в прогимназиален етап (вкл. поради ранни женитби и ниска мотивация), да увеличи чувствително процента на учениците, които продължават в гимназиален етап и да повиши тяхната мотивация за образование. Дейността цели също така да формира толерантност и приятелство между ученици и родители от различни етноси, като подпомогне преодоляването на негативни стереотипи и предразсъдъци.