Довиждане любима детска градина!

Зад гърба остава детската градина и е дошло време за училище. Празникът в град Шабла започна със  стихчета и песнички, които децата научиха в  детската градина – място където бе направена първата им крачка по пътя на образованието.  И ето бъдещите първолачета ги чака  първият звънец на есен и следващото стъпало по пътя на образованието.  Празникът бе хем тъжен, хем весел,  любимите учителки изпращаха своите малки абитуриенти, а много цветни балончета се издигнаха в небето. Дано и тези деца един ден се издигнат и надмогнат  страха си, че няма да се справят, че не могат да научат голямо стихотворение, че не могат да решат трудна задача и да напишат едно  невероятно съчинение, което ще  се роди в  главата им. Нека те да повярват , че могат всичко , че могат да сбъднат всяка своя мечта и да бъдат щастливи.

Център Амалипе  заедно с детска градина ‚Дора Габе“ са партньори по проекта  „Заедно можем повече“ в община Шабла, BG05М9ОP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и BG05М9ОP001-2.018-0041, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,  и взима активно участие в чествания и отбелязвания на празници, организирани от детската градина, както и в съвместно организирани мероприятия заедно с родителите и децата. В този празничен ден експертите от центъра Жанна Али и Иван Тодоров заедно с медиатора по проекта към детската градина – Велика Иванова, се включиха  в отбелязването на  празника също и  по повод 1 юни – Деня на детето с почерпката и с игрите, в които се включиха и родителите. Кметът на община Шабла раздаде грамотите, след което  гостите –  представители на община Шабла, учители, родители, експерт ИКО и експерт РМО към център Амалипе честитиха на децата и им пожелаха „На добър час“. Десетки шарени балони се издигнаха към небето и десетки шарени деца им пляскаха и …. пляскаха на себе си!

 

 

Проект ”Заедно можем повече”, Договор Но. BG05М9ОP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и BG05М9ОP001-2.018-0041, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.