Детските градини възстановяват присъствените занятия: въпроси и отговори

Детските градини ще отворят врати между 22 май и първи юни, като точната дата ще бъде решавана от съответната община. Не е задължително децата да започнат посещение и МОН препоръчва родителите, които могат да се грижат за децата си вкъщи, все още да не ги изпращат в детска градина. Няма да бъдат писани отсъствия и няма да бъдат спирани детските надбавки на децата, които в тази ситуация не посещават детска градина. 

Тези и още ред други въпроси относно възстановяването на работата на детските градини вече имат ясен отговор от страна на министерствата на образованието и на здравеопазването. По-долу прилагаме отговорите на някои често задавани въпроси, които вълнуват родители и учители:

 

Кога ще започнат присъствените занимания в детските градини? 

В периода от 22 май до първи юни. Общините, които са принципал на детските градини, сами ще решат точната дата. Препоръчително е преди това да проведат проучване сред родителите. Общините имат право и да не отворят определена градина. 

 

Какъв ще бъде максималният брой на децата в група? 

Няма определен таван.  И все пак очакванията са посещаемостта в групите да бъде значително по-малка от тази преди 16 март. 

 

Могат ли родителите на децата в задължителна предучилищна възраст да не ги пуснат сега? 

Всички родители имат правото да не позволят децата им да се върнат в детските градини при тази ситуация. Министър Вълчев апелира към родителите, които имат възможност да се грижат за децата си в домашна среда,  да продължат да го правят. 

Няма да бъдат налагани санкции и няма да бъдат спирани детските надбавки на децата, които   не се върнат в детска градина докато продължават противоепидемичните мерки. 

 

Ще получат ли 6 годишните, които не са върнат в детска градина удостоверение за училищна готовност?

Да, всички деца, които са посещавали детска градина до 16-ти март ще получат такова удостоверение независимо дали ще се върнат сега в присъствени занимания. Освен това не бива да забравяме, че записването в първи клас е универсално и дори без такова удостоверение ученикът следва да бъде записан. 

 

Ще бъдат ли проведени тестове с 6 годишните ученици за тяхната училищна готовност? 

Не, тази година няма да има такива тестове. 

 

Ще бъдат ли възстановени дейностите по проект Активно приобщаване? 

Дейностите по проекта ще бъдат възтановени възможно най-скоро. Център Амалипе апелира за възможно най-бързото възстановяване на допълнителните занимания по български език,  особено за децата в задължителна предучилищна възраст! Пропуснатото време заради епидемията и извънредното положение следва да бъде наваксано и възможно най-голям брой първокласници от уязвими групи да тръгнат на училище максимално готови. 

Апелираме също така да бъде оперативно бързо възстановена възможността за заплащане на таксите за детска градина!  Тази възможност, която бе допълнена и със средства по член 101 от Закона за държавния бюджет за 2020 година, е важно достижение и трябва да бъде максимално добре оползотворена.