Предстоящо: ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ „ПОЛИТИКИТЕ ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ: ИНВЕСТИЦИЯ В ПО- ДОБРОТО БЪДЕЩЕ НА БЪЛГАРИЯ“

Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” съвместно с фондация “Фридрих Еберт” организират дискусионен форум „Политиките за равенство, приобщаване и участие на ромите: инвестиция в по- доброто бъдеще на България“, който ще се проведе на 15.02.2022 г. от 14:00часа и който ще се проведе онлайн чрез Facebook Live.

Цел на форума:

  • Представяне на анализ „Изпълнението на националната стратегия за интеграции на ромите“ и на доклад „Концепция за новата Национална стратегия за равноправие, включване и участие на ромите“, изготвени от Център „Амалипе“ по поръчка на Фондация „Фридрих Еберт“. Документите са налични на https://amalipe.bg/friedrich-ebert-analiz-doklad/
  • Дискусия относно предстоящи действия по одобряване на Националната стратегия за равенство, приобщаване и включване на ромите в България.

Във форума ще участват вицепремиерът и Председател на НССЕИВ Калина Константинова, народни представители, посланици от Посланическата група по ромските въпроси (групата обединява 16 посланици от ЕС, Великобритания и САЩ), представители на Европейската комисия и ромски/ про-ромски неправителствени организации.

Модератор: Ирина Недева, журналист в Програма Хоризонт на БНР, Председател на Асоциация на европейските журналисти в България

Превод: Мариана Хил и Русана Бейлери

Защо е нужен форумът?

През октомври 2020г. Европейската комисия публикува обновена Европейска рамка за национални стратегии за равенство, приобщаване и участие на ромите. Тя доразвива предходната Европейска рамка за Национални стратегии за интеграции на ромите, като включва темите за преодоляване на антиромската дискриминация/антициганизма, участието на ромите и достигането до най-уязвимите групи в самата ромска общност (ромски жени, деца, младежи и др.). Европейската рамка изисква от всички държави членки на ЕС да изработят свои национални стратегии за равенство, приобщаване и участие на ромите до края на септември 2021г.

В България започна изработването на Национална ромска стратегия през декември 2020г. чрез работен вариант, подготвен от Секретариата на НССЕИВ. Първоначалната реакция на ромските и про-ромските организации бе свързана със сериозни критики към документа и особено към начина на неговата подготовка, който не включваше широко участие на гражданския сектор. В последствие част от тези слабости бяха преодолени, но не се стигна до широко участие на гражданските организации и независими експерти в процеса на подготовка на новата Национална ромска стратегия. Към края на 2021г. в България все още няма одобрена Национална стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите.

ДНЕВЕН РЕД

14:00-14:10 Встъпителни думи и приветствия към участниците
Калина Константинова, Заместник министър-председател и Председател на НССЕИВ
Деян Колев – Председател на УС на ЦМЕДТ „Амалипе“, Мария Петрова – Фондация „Фридрих Еберт“

14:10-14:25 Представяне на основните изводи от докладите анализ „Изпълнението на националната стратегия за интеграции на ромите“ и на доклад „Концепция за новата Национална стратегия за равноправие, включване и участие на ромите“
Алексей Пампоров, Деян Колев
14:25 – 14:35 Европейската рамка за равенство, включване и приобщаване на ромите
Шаболц Шмид – Европейска комисия, ГД „Правосъдие“;
14:35-15:40 Обратна връзка/реакции от:
Калина Константинова, Заместник министър-председател и Председател на НССЕИВ;
Н. Пр. Мартина Фийни, посланик на Ирландия и съ-председател на Посланическата група по ромските въпроси;
Йерун Юте – Европейска комисия, ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК;
Народни представители от парламентарните групи на:

  • Продължаваме промяната – Настимир Ананиев;
  • ГЕРБ – Деница Сачева;
  • БСП – Веска Ненчева;
  • ИТН – Пламен Николов;
  • ДБ – Владислав Панев;
  • ДПС – Димитър Аврамов

Национален омбудсман Диана Ковачева (tbc);
доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД;
Ваня Стойнева – Зам. министър на образованието и науката;
Иван Попов – Ръководител на УО на ОП НОИР;
Цветан Спасов – Ръководител на УО на ОП РЧР;
Лилия Макавеева, съ-координатор на инициативата Ромски граждански мониторинг в България;
Венцислав Спирдонов – Председател на сдружението на председателите на общински съвети;
Теодора Дачева – представител на НСОРБ
15:40-15:55 Дискусия и въпроси от участниците
15:55-16:00 Закриване на форума

 

Можете да гледате дискусионния форум ТУК: