Дистанционното обучение във време на извънредно положение: равносметката

Уважаеми колеги,
През изминалите три месеца положихте изключителни усилия за въвеждане на дистанционно обучение в екстремна ситуация. Днес тези усилия продължават с рестарта на присъствените обучения по проект Подкрепа за успех.

Със сигурност използването на разнообразни дистанционни технологии не е еднократен акт и ще продължи и след преминаването на пандемията. Затова е много важно да бъдат изведени основните изводи от дистанционното обучение март – юни 2020 и да бъдат направени препоръки за следващите периоди. Поради това се обръщаме към вас с молба да попълните настоящата анкета. И ако анкетата, която попълнихте в седмицата 16 – 20 март беше входното ни ниво, това е изходното ниво, за да видим кои са научените уроци, предизвикателствата, успехите и неуспехите от дистанционното обучение.
Резултатите от първата анкета можете да намерите тук – https://amalipe.site/newsite/distancionnoto-obuchenie-vuzmojnost/.
Анкетата се организира от Център Амалипе и целта й е да направи анализ на ефективността на дистанционното обучение, основно сред училища, които работят с уязвими групи и препоръки за подобряване на последващото прилагане на дистанционно обучение.
Моля, попълнете анкетата до 17 юни, включително. Благодарим Ви, че сме заедно отново, за да постигнем по-добра промяна в образованието!