Дистанционното обучение по време на кризата с COVID-19 – Предизвикателства пред образователната интеграция на учениците от ромската общност

COVID-19 е най-сериозният стрес-тест за състоянието на обществата през последните десетилетия, включително за кохезията вътре в тях. Ромското малцинство, което е обект на множествена изключеност и е изправено пред многобройни неравенства, е на „първа линия“ в това отношение в цяла Европа. Предизвикателствата, пред които пандемията изправи ромските семейства и училищата, обучаващи ученици от ромската общност, засилват необходимостта от спешни политически действия по отношение на образователната интеграция на ромите.
Анализът “Дистанционното обучение по време на кризата с COVID-19 – Предизивикателства пред образователната интеграция на учениците от ромската общност” на Деян Колев и Теодора Крумова от Център за междуетнически диалог и толерантност запознава с конкретните измерения на този изключително сериозен проблем, анализирайки емпиричните данни от две теренни проучвания, направени сред 200 училища с концентрация на ученици от уязвими групи, в частност на ромски ученици, както и документи и събития през времето на дистанционното обучение от втория срок на учебната 2019/2020.
👉 Пълния текст на аналитичния доклад можете да изтеглите оттук.