Дни на отворените врати в ПГО „Елисавета Багряна“  гр. Бяла Слатина

За поредна година през месец април в Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна“  в гр. Бяла Слатина се проведоха  Дни на отворените врати. Традиционната училищна инициатива, която се провежда от понеделник до петък на последната седмица на месеца,  даде възможност ученици и родители да разгледат обновената материално– техническа база, класните стаи, обновените кабинети по фризьорство, готварство и моделиране на облекло. 

По инициатива на ЦМЕДТ „Амалипе“  кампанията, която се осъществява от професионалната гимназия беше съпътствана и с мотивационни срещи на ученици от училищната мрежа, на които бяха разяснени възможностите на стипендиантска програма „Равен шанс“, финансирана от Тръста за социална алтернатива. В тази среща се включиха почти 80 ученици и родители от с. Търнак, с. Търнава и с.  Малорад, които с интерес разгледаха материално – техническата база и се включиха в многообразните демонстрационни форми на професиите „Готвач“, „Фризьор“ и „Моделиер – технолог на облеклото“. Гости на събитието бяха г-жа Йонка Данова  от образователния екип на Център „ Амалипе“ и г-жа Кристина Боева – експерт в ТСА, които поздравиха училищното ръководство за прекрасната инициатива и пожелаха успех в  предизвикателството да изпълнят план – приема за учебната 2023/24 година.