Честит ден на доброволеца!

 Днес, в Деня на доброволчеството, искаме да благодарим на всички малки, големи и още по-големи момичета и момчета, които всеки ден ни карат да намираме смисъла в това, което вършим, да ставаме всеки път след като паднем, да запазим усмивките си въпреки трудностите и да не губим вярата си. Благодарим ви, че ви има и че правите смислени думи като Промяна, Добро, Хора, Правя, Доброволчество, Човек, Давам …
БЛАГОДАРИМ ВИ!
Международният ден на доброволеца, приет от Общото събрание на ООН, се отбелязва от 1985 година насам на 5 декември. Той се разглежда като уникален шанс за доброволци и организации да отпразнуват своите усилия, да споделят своите ценности и да популяризират своята работа сред своите общности, неправителствени организации (НПО), агенции на ООН, държавни органи и частния сектор. През последните месеци, докато пандемията на COVID-19 опустошава целия свят, доброволците са в челните редици. Всички отдават заслуги на доброволците за работа им, от помощ за осигуряване на медицинска помощ, до всякаква подкрепа за уязвими общности или подкрепа на възрастни хора, живеещи сами.  Посланието на 2020 година е „Заедно можем чрез доброволчеството“.