В С. БАТАК СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА РОДИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ – DREAM ROАD ,,ПЪТ МЕЧТА“

На 26 септември образователният медиатор към Център “Амалипе” Стефан Стефанов и експертите – Валери Ангелов и Атанас Атанасов проведоха обучение с над 20 родители от различни възрастови групи. Темата на обучението, което се проведе във връзка с проект Dream Road “Път Мечта”, като темата му беше “Как да си направят добро SV за кандидатстване за дадена работа”.

Срещата се проведе в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” село Батак. Както е известно много малък е процентът на представителите на малцинствата, който имат SV, което представлява неизменна част от документацията за кандидатстване за работа. Доброто SV помага за по-лесното намиране и назначаване на работа, сподели Атанас.

Беше обърнато и внимание на създаването на мотивационно писмо при кандидатстване за работа, както и  и как се да си направят лесно бюджетни разходи за месеца. Благодарение на проекта DREAM ROAD, родителите обогатиха своите знания и умения, което ще им помогне да не срещат проблеми при тяхно бъдещо кандидатстване за работа.