В ПГСС гр. Нови Пазар се проведе обучение на родители на тема “Как да си напишем мотивационно писмо за работа”

На 12 май бе проведена среща по проект Dream Road “Път Мечта” от образователния медиатор Алдин Стефанов в ПГСС гр. Нови Пазар. На срещата участваха над 30 родители от различна възрастова група. Темата на събитието бе “Как да си напишем мотивационно писмо за работа”.

Много от родителите споделиха, че нямат и не са писали мотивационни писма за работа, също така, че не са използвали компютър досега. Господин Стефанов им разясни разликата между компютър и лаптоп, след което родителите се научиха да създават мотивационно писмо за кандидатстване за работа.