Областен форум на тема „Ефективни подходи и методи за решаване на проблема с отсъствията“ в Краводер

kravoderПри отлична организация в Обединено училище „ Св. св. Кирил и Методий“ – с. Краводер, обл. Враца се проведе Областен форум за обмен на добри практики на тема „Ефективни подходи и методи за решаване на проблема с отсъствията“, съорганизиран от Регионалното управление на образование.

Събитието уважиха: Г. Евденова – началник на РУО – гр. Враца и екперти   , г-н П. Данчев – кмет на Община Криводол, г-н П. Комитски – председател на Общински Съвет, Кр. Ангелова – гл. експерт „ Образование“ в Община Криводол, г-н Ил. Перчинков – кмет на село Краводер, Й. Данова – образователен експерт в Център „ Амалипе“ представители на институции, директори и учители от Област Враца.

Гостите бяха приветствани с кратък музикален поздрав от възпитаници на училището, след което започна и същинската част на педагогическия форум. Разпределени в няколко тематични направления участниците имаха възможност да наблюдават различни практики, а именно: „ Кулинарни традиции от Ботунския край“, „ Грижовни градинари“, „ Земята – нека я опазим! Втори живот на отпадъчните материали.“, „ Годишни времена“. В демонстрацията на урочната единица участие взеха педагозите Татяна Филова, Надежда Спасова, Ирена Ганкина, Мариела Върбанова.

 

kravoder2

Форумът завърши с представяне на ефективните подходи и методи, които се прилагат в училището, като акцент беше устойчивия модел за работа с ученици в риск, въведен по Програма „ Намаляване на отпадането на ромски деца от училище“. Близо 60 експерти и педагози дискутираха и споделяха мнения и предложения за работата си в толерантна мултиетническа среда. Представителят на Център „ Амалипе“ – Йонка Данова се обърна към екипа на г-жа Юлиана Михайлова – директор на училището с думите: „ Перифразирайки думите на Ницще бих казала „ Браво! Браво! Браво! „ Браво!“, затова че можете и споделяте. „ Браво!“, затова че успешно партнирате с различни институции, вкл. и НПО- та. „ Браво!“, затова че не спирате да търсите финансиране за прекрасните си идеи….“ и благодари за дългогодишното сътрудничеството с училището – домакин на областния форум.

Повече снимки и информация от събитието може да видите на официалния училищен сайт: http://oukirilimetodii.org; „ Добри практики“ на официалния сайт на РУО – гр. Враца http://www.ruobg.com, в- к „ Враца днес“ – http://www.vratzadnes.com/page.php?n=19384467