Емоционална интелигентност. Преодоляване на агресията и повишаване на мотивацията – обучението, през което преминаха педагогическите специалисти на СУ “Христо Ботев”, с. Галиче

За пореден път педагогическите специалисти от Средно училище „Христо Ботев“ – с. Галиче, обл. Враца преминаха обучение по квалификационна програма на ЦМЕДТ „Амалипе“. Екипът на г-жа Венета Пачева успешно завърши двукредитната програма „Емоционална интелигентност. Преодоляване на агресията и повишаване на мотивацията“, която е една от 26 програми на неправителствената организация, одобрени от образователното министерство

Обучителната програма, разработена от екипа на Център „Амалипе“ акцентира върху теоретични знания за вземане на решения при всекидневни професионални ситуации, които пораждат агресия сред учениците. Г-жа Йонка Данова – обучител и образователни експерт запозна участниците с разнообразни практически дейности и упражнения за усвояване на техники и подходи за повишаване на мотивацията, за разбиране и ефективно управление на емоциите, за конструктивно общуване и позитивно решаване на проблеми, за изграждане на съпричастност и уважение към разнообразието и гледната точка на другите.

Обучението се проведе в курортното градче Хисаря, което даде възможност на участниците да се докоснат до уникалната природна забележителност, както и до богатата история на древното селище.