Проведе се информационна среща по проект “ERELA”

На 02.06.2022г. се проведе работна среща в гр. Велико Търново във връзка с проект „ERELA”. Срещата бе открита от Валери Ангелов, експерт в ромска общност към ЦМЕДТ “Амалипе“. Дискусията започна адвоката по проекта Ирена Стасинопулу, която разясни на присъстващите образователни медиатори какви видове и къде човек може да срещне дискриминация: етническата принадлежност, на улицата, в работата, в училище, институции, ДГ и др. Също така информира какви случаи могат да срещнат в работата си при консултациите във връзка с дискриминацията. По време на срещата се задаваха много въпроси към адвокат Стасинопулу, които бяха от порядъка на „Къде можем да си търсим правата, ако бъдем дискриминирани в институция?“
Всичко това бе пояснено от адвоката като това трябва да се разяснява на общността, за да има информираност и повече открити и разрешени случаи на дискриминация.
Работната среща продължи с обсъждане какви случаи има и как можем да ги разпознаем. Валери Ангелов разясни как да се работи на терен с общността, как трябва да бъдат информирани, как могат да заведат дело във връзка с дискриминацията. Срещата продължи с обсъждане на случаи като медиаторите разказаха и изказаха мнение какви случаи е имало, както и споделиха как се работи на терен.
На последно място се провериха протоколите на медиаторите от адвоката. Медиаторите споделиха, че при консултациите и работа на терен не са открили случаи на дискриминация. По-скоро хората споделят случаи отпреди години или не желаят да споделят такива. Ще продължат консултациите с хората на терен като им се разяснява какво е дискриминация и как могат да я разпознаят.
В края на срещата Валери Ангелов заедно с адвокат Ирена Стасинопулу заявиха, че ще се създаде месинджър група, в която ще се провеждат онлайн срещи и обсъждане на всякакви трудности и въпроси, свързани с работата по дискриминация.