Какво означава да си граждански активен: ученици ще дискутират с акад. Денков на “световно кафене”

Център “Амалипе” ще стартира месец октомври с няколко събития, насочени към гражданското участие на младежите:

Министър-председателят акад. Николай Денков и представители на посолството на САЩ в България ще бъдат официалните гости на организираната на 3 октомври в “Дом на Европа” в гр. София младежка конференция по проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”, съвместно изпълняван от Център “Амалипе”, Фондация “Отворено общество” – София, Форум “Гражданско участие” и десет училища в страната. Младежката конференция ще събере всички активни участници, за да споделят опит, постижения, да се запознаят помежду си. Конференцията и паралелното обучение ще допринесат за формирането на неформална активна демократична младежка общност. Всички участници ще бъдат стимулирани да прилагат резултатите от проекта през следващата учебна година. Част от конференцията е и “световно кафене”, на което Премиерът акад. Денков ще участва в дискусия заедно с младежите. Участниците ще имат възможност да споделят своите мнения, както и да предложат съответни решения.

От 1 до 4 октомври в Национално учебно-логистичен център на БЧК в с. Лозен ще стартира обучение за ученици в гимназиален етап, на което участниците ще научат повече за своите граждански права, за толерантността, за важността на тяхното участие в обществения живот и развитието на лидерските им умения. Младежите ще бъдат обучени и как да планират масови кампании за застъпничество и обучение на връстници. В продължение на четири дни, учениците ще развият своето толерантно мислене, ще се научат да преодоляват негативни стереотипи и предразсъдъци, ще опознаят колко е важно ученето, както и тяхното гражданско участие. Заниманията ще подобрят самочувствието на учениците, ще повишат активността им в училищния живот и ще ги стимулират да работят в екип с останалите им съученици. Очаква се участие да вземат около 100 младежи.

Събитията ще се проведат в рамките на проект ““Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”, който се изпълнява от Център „Амалипе“, Фондация „Отворено общество“ – София, Форум „Гражданско участие“ и над десет училища в страната. 

Проект „Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност“ се изпълнява от Център „Амалипе“, Фондация „Отворено общество“ – София, Форум „Гражданско участие“ и единадесет училища в най-малко 50 общини в необлагодетелствани региони и общности извън София. Проектът обхваща широк кръг ученици в гимназиална възраст, особено тези, които получават недостатъчен достъп до услуги, от уязвими ромски общности, от слабо развити региони и др., за да повиши значително техните знания, интерес и мотивация да бъдат активни в различни форми на гражданско участие. Те са включени в набор от интерактивни обучения на връстници (включително Академия за лидерство), дейности за формално образование и кампании/симулации. В рамките на проекта се разработват и използват набор от онлайн и други инструменти. Проектът се реализира с подкрепата на U.S. State Department чрез Посолството на САЩ в България.

Проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност” се реализира с подкрепата на U.S. State Department чрез Посолството на САЩ в България.Презентация за проекта и основните дейности, можете да видите тук